Hlavní stránka > ISO 9001

Certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009

Naše škola má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001. Systém byl ve společnosti implementován v první polovině roku 2006 a prošel úspěšným certifikačním auditem 31. srpna 2006, který byl proveden auditory certifikačního orgánu CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. V době získání certifikátu patřilo naše gymnázium mezi první školy v republice zřizované krajem, které získaly doklad kvality. Podobnou certifikaci mělo v roce 2006 pouze několik soukromých škol, např. EKO Gymnázium v Poděbradech, fakultní škola PF UK Praha.

Vzhledem k tomu, že certifikační orgán CQS je členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNET, obdržela naše škola spolu s certifikátem ISO 9001 vystaveným CQS i certifikát ISO 9001 vystavený IQNET pro oblast Střední všeobecné vzdělávání a další vzdělávání.

Platnost certifikátu je 3 roky. Každoročně je prováděn certifikačním orgánem dozorový audit, který prověřuje, že systém managementu jakosti je odpovídajícím způsobem udržován. Po uplynutí této doby je možné požádat o recertifikační audit, což vedení školy učinilo.

Systém managementu jakosti vychází z následujících principů:

  1. Zaměření na zákazníka (Organizace jsou závislé na svých klientech, a proto mají plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejich očekávání).
  2. Vedení a řízení lidí (Vedoucí pracovníci prosazují soulad účelu a zaměření organizace. Cílem je vytvořit a udržovat interní prostředí, v němž se mohou lidé plně zapojit při dosahování cílů organizace).
  3. Zapojení lidí (Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace).
  4. Procesní přístup (Cílů lze lépe dosáhnout, pokud jsou činnosti a související zdroje řízeny jako proces).
  5. Systémový přístup k managementu (Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů).
  6. Neustálé zlepšování (Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem organizace).
  7. Přístup k rozhodování zakládajícím se na faktech (Efektivní rozhodnutí jsou založena na monitorování a analýze údajů a informací).
  8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy (Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu).

Systém řízení jakosti společnosti pomáhá trvale zlepšovat vztah ke klientům, řízení společnosti a její vnitřní procesy. Zavedený systém politiky jakosti je pozitivně vnímán klienty školy i kontrolními orgány.

Aktuální informace

Třídní schůzky budoucí primy B se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. v 17 hod.

Ředitel GJW vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Více informací v záložce Uchazeči/Přijímací řízení na rok 2018/19/Gymnázium se sportovní přípravou.

V záložce Uchazeči/Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

Dne  20. 5. se koná exkurze do Terezína, odjezd v 5 h od hlavního nádraží v Prostějově.

Rozvrh ústních maturit - záložka VÝUKA/Maturitní zkouška

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/certifikovany-system-rizeni-jakosti-csn-en-iso-900
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému