Hlavní stránka > ISO 9001

Certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009

Naše škola má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2015 a jejím českým ekvivalentem ČSN EN ISO 9001:2009.

Systém byl ve společnosti implementován v první polovině roku 2006 a prošel úspěšným certifikačním auditem 31. srpna 2006, který byl proveden auditory certifikačního orgánu CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. V době získání certifikátu patřilo naše gymnázium mezi první školy v republice zřizované krajem, které získaly doklad kvality. Podobnou certifikaci mělo v roce 2006 pouze několik soukromých škol, např. EKO Gymnázium v Poděbradech, fakultní škola PF UK Praha.

Vzhledem k tomu, že certifikační orgán CQS je členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNET, obdržela naše škola spolu s certifikátem ISO 9001 vystaveným CQS i certifikát ISO 9001 vystavený IQNET pro oblast Střední všeobecné vzdělávání a další vzdělávání.

Platnost certifikátu je 3 roky. Každoročně je prováděn certifikačním orgánem dozorový audit, který prověřuje, že systém managementu jakosti je odpovídajícím způsobem udržován. Po uplynutí této doby je možné požádat o recertifikační audit, což vedení školy učinilo. 26. srpna 2009 proběhl úspěšně recertifikační audit, který potvrdil kvalitu zavedeného systému managementu jakosti.

31. srpna 2007, 26. srpna 2008, 24. srpna 2010, 23. srpna 2011, 23. srpna 2012, 21. srpna 2013, 28. srpna 2014. 27. srpna 2015 a 18. srpna 2016 proběhly v naší organizaci dozorové nebo recertifikační audity, které neshledaly žádné neshody a nedostatky v systému řízení jakosti. 

Systém managementu jakosti vychází z následujících principů:

  • Zaměření na zákazníka (Organizace jsou závislé na svých klientech a proto mají plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejich očekávání).
  • Vedení a řízení lidí (Vedoucí pracovníci prosazují soulad účelu a zaměření organizace. Cílem je vytvořit a udržovat interní prostředí, v němž se mohou lidé plně zapojit při dosahování cílů organizace).
  • Zapojení lidí (Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace).
  • Procesní přístup (Cílů lze lépe dosáhnout, pokud jsou činnosti a související zdroje řízeny jako proces).
  • Systémový přístup k managementu (Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů).
  • Neustálé zlepšování (Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem organizace).
  • Přístup k rozhodování zakládajícím se na faktech (Efektivní rozhodnutí jsou založena na monitorování a analýze údajů a informací).
  • Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy (Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu).

Systém řízení jakosti společnosti pomáhá trvale zlepšovat vztah ke klientům, řízení společnosti a její vnitřní procesy. Zavedený systém politiky jakosti je pozitivně vnímán klienty školy i kontrolními orgány.

Aktuální informace

Do sekce Wolkroviny bylo přidáno 29. číslo školního časopisu (květen/červen 2017).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou jsou zveřejněny v záložce Uchazeči/Výsledky přijímacího řízení.

Ředitel GJW vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou. Podrobnosti

Výsledky přijímacího řízení jsou uveřejněny v záložce UCHAZEČI/VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/certifikovany-system-rizeni-jakosti-csn-en-iso-900
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému