Hlavní stránka > Stalo se > Listopad 2017 v bodech

Listopad 2017 v bodech

● Ve středu 1. 11. proběhl v aule škole připomínkový ceremoniál k 75. výročí úmrtí Dr. Jana Uhra (pedagog, psycholog, absolvent GJW).

● Ve dnech 1. 11. a 22. 11. se konaly volby do školské rady. Volili se zástupci z řad zletilých studentů, pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých studentů.

● V termínu 6. – 9. 11. se Mgr. Michal Marek a Ing. Radim Šubert účastnili přípravného setkání na partnerské škole ve španělské Murcii. Akce byla součástí realizovaného projektu Digital storytelling through timelapse videos.

●  Ve středu 8. 11. se konala čtvrtletní pedagogická rada, následovaly třídní schůzky.

●   V pondělí 20. 11. byli studenti 2. ročníků a sext testováni ČŠI (matematická gramotnost) + začal proces přihlašování k maturitní zkoušce 2018.

●   Ve čtvrtek 23. 11. se naše škola zúčastnila tradiční akce Scholaris – krajská přehlídka středních škol v Olomouci.

●   Do 30. 11. bylo možné podávat přihlášky na obor Gymnázium se sportovní přípravou. V 1. kole podalo přihlášku 34 talentovaných sportovců z ČR.

Aktuální informace

V záložce Uchazeči/Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

Dne  20. 5. se koná exkurze do Terezína, odjezd v 5 h od hlavního nádraží v Prostějově.

Rozvrh ústních maturit - záložka VÝUKA/Maturitní zkouška

Ředitel GJW vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Více informací v záložce Uchazeči/Přijímací řízení na rok 2018/19/Gymnázium se sportovní přípravou.

V záložce Uchazeči/Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro všechny obory.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/listopad-2017-v-bodech
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému