Hlavní stránka > Stalo se > Olomoucký fyzikální kaleidoskop 2019

Olomoucký fyzikální kaleidoskop 2019

Dne 25. 1. 2019 se náš fyzikálně-matematický seminář zúčastnil akce pořádané Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci. Jednalo se o jakýsi den otevřených dveří na fyzikálních pracovištích oné fakulty. Program této akce zahrnoval několik přednášek, jako třeba o relativitě, GPS systému, fyzice v chytrém telefonu nebo o moderních korekcích zraku. Dále byla možnost nahlédnout do samotných laboratoří. Já jsem se zúčastnil dvou přednášek, a to o fyzice v chytrém telefonu a o relativitě a dále jsem navštívil optickou laboratoř a laboratoř kvantové optiky. Z toho všeho mě nejvíce zaujala přednáška o fyzice v chytrém telefonu a laboratoř kvantové optiky.

Začnu přednáškou o fyzice v chytrém telefonu. Cílem této přednášky nebylo dopodrobna popsat každou součástku telefonu, ale zaměřit se na ty, ve kterých se uplatňují zajímavé fyzikální principy. Nejprve se probíral displej. Ten je složen z malých bodů-pixelů, které se dále dělí na 3 malé diody, a to červenou, zelenou a modrou (RGB). Barvy jsou na displeji zobrazovány tak, že každá z těchto diod svítí jinak. Celkově umí displeje v moderních smartphonech zobrazit velké množství barev (v řádech statisíců), lidské oko je však všechny nepozná. Dále padla řeč o malé diodě v horním rámečku telefonu, která slouží k vypnutí displeje při telefonování. Tato dioda vyzařuje slabé světlo, které se odráží od ucha, a tak pozná, že právě telefonujeme a displej se vypne. Dále se zde probírala fotodioda sloužící k automatické regulaci jasu podle okolního osvětlení, GPS modul v telefonu neboli jak telefon komunikuje se systémem GPS a v poslední řadě fotoaparát. Ten se skládá z několika čoček, přes které prochází světlo na malou destičku tvořenou fotodiodami, jejichž cílem je rozpoznat, jestli je světlo nebo tma. Na každou fotodiodu se umístí RGB filtr a díky tomu vzniká barevný obraz. U tohoto řešení ovšem dochází k častému rozmazání obrazu, a tak se k primární čočce přidává ještě jedna monochromatická. Tato čočka vytvoří černobílý obraz, na který se softwarově přidá obraz vytvořený primární čočkou, a tak vzniká ostrá fotografie.

Dále mě hodně zaujala návštěva laboratoře kvantové optiky. Zde jsem získal nové znalosti o světle, a hlavně o jeho částicích-fotonech. Dalším bodem výkladu bylo, jak udělit fotonu nějakou informaci. Toho lze docílit tak, že se změní jeho vlastnosti, jako třeba polarizace. Také se zde probíral kvantový počítač a jeho využití. Kvantový počítač se od toho klasického liší tím, že nosiči informací jsou fotony a ne elektrony.

Další dvě zastávky byly také velmi zajímavé, ale nezaujaly mě tolik, jako ty první dvě. V laboratoři optiky probíhaly pokusy na polarizaci světla, holografii nebo na jednu z metod změření kvality objektivu. Poté jsem se zúčastnil přednášky o obecné teorii relativity. Ta byla velmi podrobná, na mě možná až příliš, ale dozvěděl jsem se na ní třeba o nedávno objevených gravitačních vlnách, za což jsem velmi rád.

Celkově se mi tato exkurze velmi líbila. Vše, co jsem navštívil, bylo nesmírně zajímavé a obohacující. Už se těším na další ročník!

Jan Kleveta, O6.A

Aktuální informace

Ve středu 25. 9. se v 16.30 hod. konají třídní schůzky zákonných zástupců žáků prim, prvních ročníků a tercie B.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/olomoucky-fyzikalni-kaleidoskop-2019
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému