Hlavní stránka > Stalo se > Pedagog, vlastenec, mučedník Jan Uher

Pedagog, vlastenec, mučedník Jan Uher

V pátek 27. října uplynulo 75 let od mučednické smrti prof. Dr. Jana Uhra, významného absolventa Gymnázia Jiřího Wolkera. J. Uher maturoval v roce 1910 a po vzniku Československé republiky se stal spolu s bývalým spolužákem Vasilem Škrachem spolupracovníkem prezidenta T.G. Masaryka. Po odchodu z Hradu hodně cestoval, vědecky pracoval a učil, ve 2. polovině 30. let též na bratislavské a brněnské univerzitě. Zanechal velmi rozsáhlé pedagogické dílo. Celý život se angažoval i společensky, např. v sokolském hnutí. S okupací naší republiky se nikdy nesmířil a od samého počátku se zapojil do protinacistické činnosti v odbojové skupině Obrana národa. Již 20. listopadu 1939 byl však zatčen a vězněn v několika věznicích. Smrt gilotinou ho zastihla v berlínské věznici Plötzensee. Existuje svědectví o jeho statečném chování před popravou.

 

Při pietním aktu v aule školy jsme přivítali vzácné hosty, paní doc. Janu Uhlířovou Uhrovou z Karlovy univerzity a paní Evu Zbořilovou, vnučku a neteř Jana Uhra. Shromáždění žáků a učitelů pozdravil rovněž pan Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

 

Vratislav Havlík

  

Aktuální informace

V záložce Uchazeči/Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

Dne  20. 5. se koná exkurze do Terezína, odjezd v 5 h od hlavního nádraží v Prostějově.

Rozvrh ústních maturit - záložka VÝUKA/Maturitní zkouška

Ředitel GJW vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Více informací v záložce Uchazeči/Přijímací řízení na rok 2018/19/Gymnázium se sportovní přípravou.

V záložce Uchazeči/Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro všechny obory.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/pedagog-vlastenec-mucednik-jan-uher
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému