Hlavní stránka > Stalo se > Pedagog, vlastenec, mučedník Jan Uher

Pedagog, vlastenec, mučedník Jan Uher

V pátek 27. října uplynulo 75 let od mučednické smrti prof. Dr. Jana Uhra, významného absolventa Gymnázia Jiřího Wolkera. J. Uher maturoval v roce 1910 a po vzniku Československé republiky se stal spolu s bývalým spolužákem Vasilem Škrachem spolupracovníkem prezidenta T.G. Masaryka. Po odchodu z Hradu hodně cestoval, vědecky pracoval a učil, ve 2. polovině 30. let též na bratislavské a brněnské univerzitě. Zanechal velmi rozsáhlé pedagogické dílo. Celý život se angažoval i společensky, např. v sokolském hnutí. S okupací naší republiky se nikdy nesmířil a od samého počátku se zapojil do protinacistické činnosti v odbojové skupině Obrana národa. Již 20. listopadu 1939 byl však zatčen a vězněn v několika věznicích. Smrt gilotinou ho zastihla v berlínské věznici Plötzensee. Existuje svědectví o jeho statečném chování před popravou.

 

Při pietním aktu v aule školy jsme přivítali vzácné hosty, paní doc. Janu Uhlířovou Uhrovou z Karlovy univerzity a paní Evu Zbořilovou, vnučku a neteř Jana Uhra. Shromáždění žáků a učitelů pozdravil rovněž pan Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

 

Vratislav Havlík

  

Aktuální informace

V záložce UCHAZEČI/Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny výsledky talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

V záložce VÝUKA/Volitelné předměty/Povinně volitelné byla zveřejněna nabídka volitelných předmětů na školní rok 2018/19.

Do záložky STUDENTI/Divadlo Point/Tábor Sobotín byli přidány informace o letošním táboře.

Dne 31. 1. byla zveřejněna Kritéria pro přijetí ke studiu na školní rok 2018/19 pro uchazeče o osmileté čtyřleté studium.

Přijímačky nanečisto pro uchazeče o studium z 5. a 9. třídy:
6. 2. (út)   -  M - test s rozborem úkolů (15.00 -17.00)
8. 2. (čt)    - ČJ - test s rozborem úkolů (15.00 -17.00)
13. 2. (út)    - M+ ČJ - test… více.
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/pedagog-vlastenec-mucednik-jan-uher
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému