Hlavní stránka > Stalo se > Úspěchy studentů GJW na soutěži překladatelů, 30. 1. 2018

Úspěchy studentů GJW na soutěži překladatelů, 30. 1. 2018

V úterý dne 30.1.2018 se konalo vyhlašování výsledků překladatelské soutěže v cizích jazycích, kterou organizovala FF UP v Olomouci. Studenti měli za úkol přeložit dva poměrně náročné texty (jeden odborného a druhý publicistického charakteru) během časového intervalu 120 minut. Finálového kola se v jednotlivých jazycích (konkrétně v angličtině, němčině, ruštině, španělštině a francouzštině) zúčastnilo z našeho gymnázia celkem 15 studentů. Ve velké konkurenci se studentům GJW podařilo třikrát obsadit přední pozice. Martin Kocourek z O7.B obsadil 5. místo ve španělštině a Jan Duchoň (na fotografii) z O8.A získal 4. místo za překlad v anglickém jazyce a 3. místo v jazyce ruském. Všichni zúčastnění studenti si z vyhlášení kromě drobných věcných dárků odnesli i cenné poznatky z přednášek, které se vztahovaly k analýze jednotlivých přeložených textů. (foto: FF UPOL).

Aktuální informace

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo červnové číslo školního časopisu.

Výdej obědů na GJW bude od úterý do pátku od 11.30 hod. do 13.00 hod.


Organizace výuky během posledního červnového týdne:
- v pondělí a úterý 25. - 26. 6. je zkrácená výuka (klasifikační pedagogická rada)
- ve středu a čtvrtek 27. - 28. 6. jsou sportovní dny (org. Radka Svobodová)
- v pátek 29. 6. budou předána vysvědčení

V záložce VÝUKA/Volitelné předměty/Povinně volitelné byla zveřejněna nabídka volitelných předmětů na školní rok 2018/19.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/uspechy-studentu-gjw-na-soutezi-prekladatelu-30-1
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému