Hlavní stránka > Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení:

osmileté studium

čtyřleté studium - všeobecné

čtyřleté studium - Gymnázium se sportovní přípravou

čtyřleté studium - Gymnázium se sportovní přípravou, 2. kolo

 

Testová zadání Jednotné přijímací zkoušky

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny v úterý 2. 5. 2017 na webových stránkách školy a též na informační tabuli ve vestibulu školy. Výsledky budou uvedeny anonymně pod registračním číslem uchazeče (ID).

Ve středu 3. 5. 2017 si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče, jehož jméno je uvedeno na přihlášce (nutný občanský průkaz), od 7.00 do 15.30 hod. vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na sekretariátu školy. Nevyzvednuté rozhodnutí bude v témže termínu zasláno zákonnému zástupci nezletilého uchazeče doporučeným dopisem.

Uchazeč přijatý ke studiu je povinen potvrdit svůj úmysl studovat na naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitele školy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje. (viz formulář)
Aktuální informace

Na pátek 29. 9. 2017 vyhlašuje ředitel školy Ing. Michal Šmucr volný den z důvodu napouštění a revize topného systému.

Ve středu 27. 9. 2017 v 11 hod. proběhne v aule školy slavnostní imatrikulace žáků prim a 1. ročníků.

Třídní schůzky zákonných zástupců prim a 1. ročníků se uskuteční ve středu 20. 9. 2017 v 16 hod.

1. srpna byla zahájena registrace do (online) Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Neváhejte a zapojte se! Nižší gymnázium kategorie B, vyšší gymnázium kategorie C. Registrace je možná do 30. 9.

V záložce VÝUKA/Rozvrhy byla umístěna základní verze rozvrhu pro školní rok 2017/2018. Případné změny nejsou vyloučeny.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému