Bronzová medaile z celostátní přehlídky SOČ míří na GJW

42. ročník tradiční přehlídky středoškolských odborných prací přinesl mnoho netradičního. V březnu, kdy se rozbíhá krásný proces sdílení výsledků dlouhodobého úsilí soutěžících, se život ve školách zastavil. K velkému zklamání sočkařů se zdálo, že osud letošní přehlídky je zpečetěn. A právě v tuto chvíli rozhodla pevně zakořeněná tradice sočky. Ze životem tepajících kořenů vyrostl silný kmen podpory organizátorů a porotců soutěže, ze kterého díky jejich nemalému úsilí vyrašily větve přehlídek online v jednotlivých okresech a krajích. Strom SOČ se tak postupně olistil pracemi studentů a rozkvetl do podoby celostátní přehlídky online, jež proběhla během uplynulého víkendu a přinesla vyzrálé ovoce.

Do celostátní přehlídky postoupilo celkem 274 prací v 18 soutěžních oborech. Období nejistoty a změn v průběhu soutěže neodradilo studenty GJW od prezentace vlastních výsledků, které letos obhajovali online. V nových výzvách stávajícího ročníku se ctí obstáli 3 studenti naší školy.

Největšího úspěchu dosáhl Martin Čmel z O7.A v oboru 02 Fyzika, kde vybojoval 3. místo s prací Dynamický rozptyl světla a posbíral další ocenění, mj. Cenu děkana FJFI ČVUT v Praze a Cenu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Nadačního fondu J. Heyrovského "NANOškola 2020". Martin se zabýval analýzou nanočástic v roztocích metodou dynamického rozptylu světla. V laboratorním prostředí sestrojil a testoval aparaturu, která umožňuje modifikace za účelem zvýšení citlivosti prováděných měření.

Pozoruhodného výsledku dosáhla Tereza Turnová z O7.A v oboru 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, ve kterém se umístila na 9. příčce s prací Čínský jazyk. Terezu fascinuje kultura Dálného východu, do studia čínštiny se ponořila v rámci kurzu nepovinné čínštiny na GJW a patří mezi členy výpravy, kteří loni navštívili Čínu. Pilířem její práce je soubor pracovních listů a komiks pro zájemce o studium čínštiny.

Letošní maturant Martin Dolák z O8.B obsadil 12. místo v oboru 01 Matematika s prací Parciální diferenciální rovnice Gray-Scottova, jejímuž popisu a užití se věnoval. Stejně jako loni díky svému talentu postoupil až na celostátní přehlídku, kde opět předvedl, že je schopen uchopit matematické problémy vysokoškolské úrovně.

42. ročník tradiční přehlídky středoškolských odborných prací přinesl v letošním netradičním hávu své ovoce ve více podobách. Jednak se zrodily studentské práce s obdivuhodnými výsledky, jednak se organizátoři stali vzory pro nadcházející generace sočkařů. Poukázali totiž svým odhodláním soutěž zorganizovat i přes nepřízeň podmínek na fakt, že vědecká práce přináší různá úskalí, ale je třeba se nevzdávat a vytrvat. Vedle toho videoprezentace na YouTube oslovily o poznání širší publikum, než tomu bývá v případě tradičních přehlídek. Sočce tedy přejme, nechť její strom vzkvétá a přináší své plody i v dalších letech.

Všem třem studentům tímto děkujeme za vzornou reprezentaci GJW a přejeme jim nejen mnoho dalších studijních úspěchů, ale také spokojenost v osobním životě.

Petra Přibylová, školní garant SOČ