Exkurze prim - Pavlov, 20. 4. 2023

20. 4. 2023 se třídy O1.A a O1.B zúčastnily dějepisně-biologické exkurze do Pavlova. Dějepisná část proběhla v Archeoparku, kde si studenti během edukačního programu „Na úpatí Pavlovských vrchů“ doplnili vědomosti z období pravěku v českých zemích. Při práci ve skupinách si žáci jednak prohloubili vědomosti, ale i upevnili vztahy uvnitř třídního kolektivu, jelikož aktivity byly zaměřeny na kooperaci celé třídy i jednotlivých skupin. Biologická část exkurze probíhala během procházky na Děvičky a byla zaměřena na praktické poznávání živočichů a rostlin žijících v oblastech jižní Moravy, která je svými přírodními podmínkami odlišná od podmínek regionu naší školy.

Pedagogický dohled: Mgr. Hana Oříšková, Mgr. Libor Marčan, Mgr. Ondřej Raček, Mgr. Pavel Nevlud

 

 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/exkurze-prim---pavlov-20-4-2023
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému