Krajské kolo SOČ 2022

Petra Polesová míří na celostátní přehlídku SOČ v Kutné Hoře
44. ročník SOČ je ojedinělý svou hybridní formou. Zatímco okresní přehlídky proběhly online, krajské přehlídky se uskutečnily již v prezenční podobě. Letošní přehlídku Olomouckého kraje hostila v úterý 10. 5. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. Studenti GJW zde úspěšně obhájili své práce, které pilovali po stránce formální i odborné po celé dva až tři školní roky.

V oboru číslo 3 Chemie získal 3. místo David Popelka (O8.A) s prací Vývoj inhibitorů cyklin-dependentních kináz a 7. místo obsadil Matěj Mrva (O7.B) s prací Reakce rostlin na abiotický stres s využitím reaktivních forem kyslíku.

David se zabývá studiem cyklin-dependentních kináz a jejich rolí v buněčném cyklu. Zejména potom rolí cyklin-dependentních kináz u nádorových onemocnění a jejich terapeutickým využitím. V praktické části autor popisuje přípravu dvou potenciální inhibitorů cyklin-dependentních kináz inspirovaných deriváty purinů. Výsledky laboratorních pokusů, kterých se David účastnil prostřednictvím projektu Badatel, jsou důležitým stupněm vývoje potenciálních léčiv. Tato odborná práce je navržena do licitace o postup do celostátního kola.

Matěj se účastní laboratorního průzkumu týkajícího se adaptace rostlin na abiotický stres vyvolaný změnami ve složení půdy. Jeho práce se zabývá jedním druhem abiotického stresu, a to salinitou půdy. Cílem laboratorního zkoumání je šlechtění nových odrůd zemědělských plodin jednak odolných vůči drastickým změnám prostředí a jednak poskytujících dostatečné výnosy.

V oboru č. 6 Zdravotnictví zvítězila a na celostátní přehlídku v Kutné Hoře míří Petra Polesová (O7.A) s prací Příčiny vzniku bílých skvrn na zubní sklovině a možnosti jejich léčby. Petřina práce je věnována vzniku bílých skvrn při ortodontické léčbě, prevenci jejich vzniku a jejich léčbě šetrnou metodou ICON. Práce reflektuje aktuální praxi zubních lékařů specialistů, se kterými autorka konzultovala odborné otázky včetně položek rozsáhlého dotazníkového šetření. Přínos práce spočívá v edukační činnosti adresované cílové skupině potenciálních pacientů i jejich rodičů prostřednictvím jak online dotazníku, tak edukačního letáku, který je sdílen online a je také vyvěšen v ordinacích a školách.

Našim skvělým řešitelům krajského kola SOČ děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů na poli vědy. Petře náleží naše zvláštní podpora v celostátním klání.

Mgr. Petra Přibylová,

školní garant SOČ

 

Se sočkami našich studentů se můžete seznámit zde

Petra Polesová

https://www.youtube.com/watch?v=Q4JkfhwOHL4

David Popelka

https://youtu.be/aI0xdF4aGCA

Matěj Mrva

https://youtu.be/NvQ4e3ShlZc

 

  

Kontakt

Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3
796 01 Prostějov
E-mail: gjw@gjwprostejov.cz
Facebook: facebook.com/gjwprostejov
IČ: 479 222 06
REDIZO: 600 015 157
ID datové schránky: mzugyxh

Předmětové weby

Rychlé odkazy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/krajske-kolo-soc-2022
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému