Kroužky na GJW 2019-20

Programování – Ing. Petr Kalandra
úterý 15:30 – 17:30 

Horolezecký kroužek – Mgr. Bronislav Klíč
úterý 15:30-17:30 

Volejbal – Mgr. Bronislav Klíč
úterý 17:30-19:30

Pěvecký kroužek – Mgr. Dita Přikrylová

úterý 14:35-15:35
středa 14:35-15:35

Přírodovědný kroužek – Mgr. Šárka Lakomá
úterý 13:00 – 15:00 

Výtvarný kroužek – Mgr. Helena Svozilová
úterý 14:25 – 15:25
čtvrtek 16.010 - 17.10 

Dramatický kroužek – MgA. Aleš Procházka
úterý 15:30 – 17:30 

Žurnalistický kroužek – Mgr. Helena Chaloupková
čtvrtek 15:00 – 17:00