Literární cena GJW 2020

Gymnázium Jiřího Wolkera vyhlašuje třetí ročník literární soutěže, tentokrát pro studenty středních škol celého Olomouckého kraje.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol v těchto kategoriích:
1. kategorie SŠ - próza (jedna povídka v rozsahu max. 5 normostran)
2. kategorie SŠ - poezie (max. tři básně - tři strany)
Obě kategorie se vypisují na libovolná témata. Studenti se mohou účastnit obou kategorií současně. Soutěže se mohou zúčastnit i vítězové loňského ročníku, pokud jsou stále studenty střední školy v Olomouckém kraji.
Vítěz každé kategorie získá finanční odměnu 2000 Kč. Autoři, jejichž práce porota v každé kategorii vyhodnotí jako druhé nejlepší, získají finanční odměnu 1000 Kč.
Pozn. Organizátoři si vyhrazují právo neudělit všechny ceny. Účastí v soutěži autoři souhlasí s možným zveřejněním soutěžních příspěvků.
Soutěžní příspěvky posílejte do 30. 11. 2020 na email m.marek@gjwprostejov.cz. Do předmětu zprávy napište "Literární cena GJW - kategorie 1. próza" nebo "Literární cena GJW - kategorie 2. poezie". Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v prosinci 2020.
Literární soutěž pořádá Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov za finanční podpory o. p. s. Gaudeamus.