Omezení provozu základních a středních škol od 14. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. října 2020 se omezuje provoz základních a středních škol s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání. Distanční vzdělávání všech žáků bude probíhat do pátku 23.10.2020. Od pondělí 26.10. do neděle 1.11. následují podzimní prázdniny (bez distanční výuky).

Usnesení Vlády ČR