Organizace výuky od 14. 12. 2020

Od pondělí 14. 12. 2020 bude pokračovat prezenční výuka žáků maturitních ročníků všech oborů vzdělání podle stálých rozvrhů (jen se změnou učeben).

Současně bude v tomto týdnu probíhat prezenční výuka prim a sekund a rotační prezenční výuka vyššího gymnázia všech oborů vzdělání (kromě maturantů).

V zájmu dodržení protiepidemických opatření bude prezenční výuka probíhat ve všech předmětech pouze v jediné učebně. Stěhování tříd bude výjimečné.

Tercie, kvarty, 1.A, 1.B a celý druhý ročník mají distanční výuku.  

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.