Hlavní stránka > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2019/2020

26. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M. Šmucr)

 

 

26. 8. – 30. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

26. 8. – 30. 8.

schůze PK (předsedové PK)

příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci)

práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

28. 8.

školení BOZP a PO (Mgr. L. Škvařil)

 

 

2. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Ing. M. Šmucr)

třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

2. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

 

 

4. – 6. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. J. Vanča)

 

 

9. - 11. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1. A (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. 9.

plesový výbor (K. Divišová)

 

 

11. – 13. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. 9.

maturitní zkouška – v náhradním termínu (Mgr. M. Müller)

 

 

16. 9.

doplňovací volby do Školské rady GJW - zástupce z řad zletilých

studentů 

   

17. 9. (út)

schůzka delegátů KP GJW

 

 

17. – 20. 9.

literárně-historické exkurze v Praze třída O8.A (Ing. R. Šubert)

 

 

18. – 19. 9.

exkurze třídy O3.B – kemp Baldovec (Mgr. D. Přikrylová)

 

 

19. – 30. 9.

zahraniční exkurze do Velké Británie (Mgr. R. Moudrá)

 

 

25. 9. (st)

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim, prvních ročníků a tercie B

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

8. – 11. 10.

literárně-historické exkurze v Praze třídy - O8.B (Mgr. J. Haluza, B. Valoušková), 4. A (Mgr. H. Hnízdilová, Mgr. H. Oříšková),

4.B (Svobodová G., Juráková)

 

 

10. 10.

Školská rada GJW (Ing. M.Šmucr) 
   

18. 10. (pá)

slavnostní přivítání studentů 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studia (Mgr. A. Pospíšil, Mgr. D. Přikrylová)

 

 

18. 10. a 19. 10.

(pá, so)

oslavy 120. výročí založení školy, Dny otevřených dveří (Ing. M.Šmucr)

 

 

29. 10. a 30. 10.

(út, st)

podzimní prázdniny

 

 

31. 10. a 1. 11.

ředitelské volno 
   

6. 11. (st)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků

Třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

 

 

13. 11. (st)

Scholaris Prostějov (Mgr. K. Divišová)

 

 

4. 12. (st)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

23. 12. – 3. 1.

vánoční prázdniny

 

 

19. – 24. 1.

LVK - 1.A, 1.B, kvinta A, kvinta B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

27. 1. (po)

uzavření klasifikace za 1. pololetí

 

 

28. 1.

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (Ing. M. Šmucr)

 

 

30. 1. (čt)

předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí (Mgr. M. Müller)

 

 

31. 1. (pá)

pololetní prázdniny

 

 

7. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

8. 2.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

10. 2. – 16. 2.

jarní prázdniny

 

 

březen

přípravné kurzy k přijímací zkoušce pro uchazeče o studium

(Mgr. K. Divišová)

 

 

23. – 29. 2.                      

LVK - sekunda A, sekunda B

 

 

7. 3.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

únor - březen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

1. 4. (st)

pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování za 3. čtvrtletí a třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

 

 

4. 4.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

8. 4.

maturitní zkouška - písemná práce z českého jazyka

 

 

9. 4.

velikonoční prázdniny

 

 

10. 4.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

13. 4.

 Velikonoční pondělí

   

14. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 - 1. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
15. 4. přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 - 2. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
16. 4.  přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 - 1. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
17. 4.  přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 - 2. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
24. 4.  ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky 
   
24. 4. Akademie školy (Mgr. I. Juráková)
   
27. 4.

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd (Ing. M. Šmucr)

   
29. 4. poslední zvonění (třídní maturitních ročníků) 
   
30. 4. maturitní zkouška - písemná práce z jazyků

 

 

30. 4.

předání ročníkových vysvědčení maturantům 
   

1. 5. (pá)

státní svátek

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

4. – 6. 5.

maturitní zkouška - didaktické testy

   

7. 5.

Majáles 

 

 

8. 5. (pá)

státní svátek

 

 

květen/červen

srovnávací testy – AJ (kvarta, kvinta, sexta) (Mgr. M. Marek)

 

 

18. – 22. 5.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B

- jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – ústní část

 

 

23. 5.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

27. 5.

focení tříd a pedagogického sboru 
   

29. 5. (pá)

slavnostní předání maturitních vysvědčení

 

 

1. – 19. 6.

exkurze a poznávací zájezdy (třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími)

 

 

2. – 5. 6.

sportovní kurz třetích ročníků a septim (Mgr. V. Zbořilová) 

   
7. – 13. 6. zahraniční exkurze do Velké Británie (Mgr. I. Pechová) 
   
24. 6. uzavření klasifikace za 2. pol. 
   
25. 6. závěrečná klasifikační pedagogická rada (Ing. M. Šmucr) 
   

26. 6. a 29. 6.

sportovní dny GJW (Mgr. V. Zbořilová)

 

 

26. 6. a 29. 6.

návštěva dopravního hřiště - primy (Mgr. V. Zbořilová) 
   

30. 6. (út)

slavnostní předání ročníkových vysvědčení ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada (Ing. M. Šmucr)

 

 

červenec/srpen

letní filmový tábor Sobotín (Ing. M. Šmucr)

Dodatky:

 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pátek od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2019/2020 podle potřeby školy. 

 

Ing. Michal Šmucr v. r.

ředitel školy

Aktuální informace

Vážení a milí studenti, vzhledem k stále trvajícím opatřením ohledně školní docházky nabízím distanční psychologickou pomoc. V případě potřeby mě kontaktujte mailem na této adrese: kristina.kousalova@seznam.cz, kde… více.

V záložce VÝUKA/Volitelné předměty/Povinně volitelné byla aktualizována nabídka volitelných předmětů na rok 2020/21.

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo v pořadí již 50. číslo školního časopisu.

Přípravné semináře k JPZ - 4leté studium
Přípravné semináře k JPZ - 8leté studium
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému