Hlavní stránka > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2017/2018

28. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M. Šmucr)

 

 

29. 8.

dozorový audit ISO (Ing. M. Šmucr)

 

 

28. 8. – 31. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

28. 8. – 1. 9.

schůze PK (předsedové PK)

příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci)

práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

1. 9.

školení BOZP a PO (Mgr. L. Škvařil)

 

 

1. 9.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M Šmucr)

 

 

4. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Ing. M.Šmucr)

třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, ISO 9001 atd./

organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

4. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

 

 

6. 9. – 8. 9.

adaptační kurz v Baldovci pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

 

 

11. 9. – 13. 9.

adaptační kurz v Baldovci pro žáky primy A (Mgr. J. Vanča)

 

 

12. – 15. 9.

literárně-historické exkurze v Praze, třída O8.A (Mgr. Š. Lakomá)

 

 

19. – 22. 9.

literárně-historické exkurze v Praze, třídy O8.B (Mgr. I. Mlateček), 4.A (Mgr. H. Oříšková)

 

 

20. 9.

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim a prvních ročníků

 

 

27. 9.

Školská rada GJW (Ing. M.Šmucr)

 

 

září – říjen

Vektor Modul 4 (Mgr. K. Divišová, Mgr. F. Střídecký)

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ), (Mgr. K. Divišová)

 

 

27. 9. (ST)

slavnostní přivítání studentů 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studia (Mgr. A. Pospíšil, Mgr. D. Přikrylová)

 

 

28. 9.

státní svátek

 

 

29. 9.

ředitelské volno 
   

říjen

volby do Školské rady GJW (Mgr. K. Divišová)

 

 

3. – 6. 10.

literárně-historické exkurze v Praze, třída 4.B (Mgr. H. Chaloupková)

 

 

4. 10.

provozní porada (Ing. M. Šmucr)

 

 

4. 10.

konference delegátů KP GJW (Ing. M.Šmucr)

 

 

9. a 10. 10.

školní kolo olympiády v AJ (písemná část) – nižší gymnázium (Mgr. E. Becková)

 

 

26. 10. a 27. 10.

podzimní prázdniny

 

 

8. 11.

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků
Třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

 

 

13. –  24. 11.

ČŠI testování žáků 2. ročníků a sext 
   

9. 11. – 23. 11.

ČŠI testování žáků 3. ročníků

 

 

16. 11.

Scholaris 2017 Prostějov – přehlídka středních škol (Mgr. K. Divišová)

 

 

17. 11.

státní svátek

 

 

22. – 23. 11.

Scholaris 2017 Olomouc – přehlídka středních škol (Mgr. K. Divišová)

 

 

6. 12.

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

23. 12. – 2. 1.

vánoční prázdniny

 

 

3. 1.

zahájení výuky

 

 

15. – 20. 1.

LVVZ - 1.A, 1.B, kvinta A, kvinta B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

26. 1.

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (Ing. M. Šmucr)

 

 

31. 1.

předání vysvědčení za 1. pololetí (Mgr. M. Müller)

 

 

2. 2.

pololetní prázdniny
Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

7. a 8. 2.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2017/2018 – obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou – talentová zkouška (Mgr. Michal Müller, Mgr. R. Svobodová)

 

 

11. – 17. 2.

LVVZ - sekunda A, sekunda B (Mgr. B. Klíč)

 

 

23. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

3. 3. 

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

   

12. 3. – 18. 3.

jarní prázdniny

 

 

březen – duben

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ), (Mgr. K. Divišová)

 

 

26. 3.

konference delegátů KP GJW

 

 

28. 3.

Akademie školy (Mgr. D. Přikrylová, Mgr. J. Corrigan, Mgr. H. Svozilová, Mgr. B. Valoušková)

 

 

29. 3.

velikonoční prázdniny
Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

30. 3.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

2. 4.

Velikonoční pondělí

 

 

4. 4.

pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování za 3. čtvrtletí a třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

 

 

duben

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B- jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – ČJ písemná práce

 

 

duben

přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia a do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2018/2019 (Mgr. K. Divišová)

 

 

27. 4.

ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky

 

 

28. 4.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

   

30. 4.

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd (Ing. M. Šmucr)

 

 

1. 5.

Státní svátek

 

 

květen

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B - jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – písemná část

 

 

4. 5.

Majáles 2018 (Ing. M. Šmucr, Mgr. H. Chaloupková)

 

 

8. 5.

Státní svátek

 

 

10. 5.

předání ročníkových vysvědčení maturantům

 

 

11. 5.

poslední zvonění (třídní maturitních ročníků)

 

 

květen/červen

srovnávací testy – AJ (kvarta, kvinta, sexta) (Mgr. M. Marek)

 

 

14. – 18. 5.

svatý týden

 

 

21. – 25. 5.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B-jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – ústní část

 

 

26. 5.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

   

28. 5.

fotografování tříd a pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)

 

 

1. 6.

slavnostní předání maturitních vysvědčení

 

 

4. – 8. 6.

sportovní kurz třetích ročníků a septim (Mgr. R. Svobodová)

 

 

4. – 22. 6.

exkurze a poznávací zájezdy (třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími)

 

 

červen

Věda v ulicích (Mgr. P. Nevlud)

 

 

22. 6.

uzavření klasifikace za 2. pol.

 

 

25. 6.

závěrečná klasifikační pedagogická rada (Ing. M. Šmucr)

 

 

25. – 27. 6.

interní audit ISO 9001– vyhodnocení (Mgr. K. Divišová)

 

 

27. – 28. 6.

Sportovní dny GJW (Mgr. R. Svobodová)

 

 

29. 6.

slavnostní předání ročníkových vysvědčení ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada (Ing. M. Šmucr)

 

 

červenec/srpen

letní filmový tábor Sobotín (Ing. M. Šmucr)


 Dodatky:

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pátek od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2017/2018 podle potřeby školy.

  

Ing. Michal Šmucr

ředitel školy

Aktuální informace
Den otevřených dveří na GJW se uskuteční ve středu 6. 12. od 12 do 17 hod.

Do záložky Uchazeči/Přijímací řízení na rok 2017/18/Gymnázium se sportovní přípravou byla umístěna Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium a informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 pro čtyřletý obor Gymnázium se sportovní přípravou.

Informace o studijním oboru Gymnázium se sportovní přípravou a o sportovních úspěších našich studentů a absolventů.

Do Fotogalerie byly přídány fotografie z miniimatrikulace.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému