Hlavní stránka > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/2017
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2016/2017

18. 8.

dozorový audit ISO (Ing. M. Šmucr)

 

 

24. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M. Šmucr)

 

 

24. 8. – 31. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

24. 8. – 31. 8.

schůze PK (předsedové PK), příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci) práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

29. 8.

školení BOZP a PO (Mgr. L. Škvařil)

 

 

31. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M Šmucr)

 

 

1. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Ing. M.Šmucr), třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, ISO 9001 atd./organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

1. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

 

 

7. 9.

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim a 1. A

 

 

9. 9.

schůzky zákonných zástupců a třídní učitelky žáků 1. B

 

 

12. 9.

maturitní zkouška – opravná a v náhradním termínu (Mgr. M. Müller)

 

 

20. – 23. 9.

literárně-historické exkurze v Praze třídy
O8A (Mgr. I. Krahulcová), O8B (Mgr. P. Nevlud)

 

 

21. 9.

Školská rada GJW (Ing. M.Šmucr)

 

 

12. 9. – 25. 10.

Vektor Modul 1 (Mgr. K. Divišová, Mgr. F. Střídecký)
Vektor Modul 4 (Mgr. K. Divišová, Mgr. F. Střídecký)

   

28. 9.

 státní svátek

 

 

30. 9.

slavnostní přivítání studentů 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studia (Mgr. A. Pospíšil, Mgr. D. Přikrylová)

 

 

4. – 7. 10.

literárně-historické exkurze v Praze, třídy
4.A (Mgr. Z. Sadílková), 4.B (Mgr. D.Přikrylová)

 

 

září – listopad

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

5. 10.

provozní porada (Ing. M. Šmucr)

 

 

6. 10.

konference delegátů KP GJW (Ing. M.Šmucr)

 

 

26. 10. a 27. 10.

podzimní prázdniny

 

 

28. 10.

státní svátek

 

 

9. 11. – 23. 11.

ČŠI testování žáků 3. ročníků

 

 

9. 11.

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků. Konference delegátů a třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

   

16. 11.

Scholaris 2016 Prostějov – přehlídka středních škol (Mgr. K. Divišová)

 

 

17. 11.

státní svátek

   

23. - 24. 11.

Scholaris 2016 Olomouc  – přehlídka středních škol (Mgr. K. Divišová)  

 

 

7. 12.

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

23. 12. – 2. 1.

vánoční prázdniny

 

 

3. 1.

zahájení výuky

 

 

2. – 15. 1.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2017/2018 – obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou (Mgr. Michal Müller, Mgr. K. Divišová)

 

 

15. – 20. 1.

LVVZ - 1.A, 1.B, kvinta A, kvinta B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

25. 1.

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (Ing. M. Šmucr)

 

 

31. 1.

předání vysvědčení za 1. pololetí (Mgr. M. Müller)

 

 

3. 2.

pololetní prázdniny

 

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

5. – 11. 2.

LVVZ - sekunda A, sekunda B (Mgr. J. Vašíček)

   

7. a 8. 2.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2017/2018 – obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou – talentová zkouška              (Mgr. Michal Müller, Mgr. K. Divišová)

 

 

10. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů

 

tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

4. 3. 

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)
   

6. 3. – 12. 3.

jarní prázdniny

 

 

22. 3.

konference delegátů KP GJW 
   

29. 3.

pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování za 3. čtvrtletí
konference delegátů a třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr) 
   
1. 4. 

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

   

březen – duben

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

10. 4.

Akademie školy (Mgr. D. Přikrylová, Mgr. V. Ciková, Mgr. H. Svozilová, Mgr. Hana Oříšková) 

   
10. 4. ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky 
   

11. 4.

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd (Ing. M. Šmucr)

 

 

11. 4.

maturitní zkoušky tříd  4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B - jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – ČJ písemná část 

   
12. 4.

ředitelské volno
přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2017/2018 – 1. termín (Mgr. K. Divišová) 

   

13. 4.

velikonoční prázdniny

 

 

14. 4.

Velký pátek (státní svátek) 
   

17. 4.

Velikonoční pondělí

 

 

18. 4. 

ředitelské volno
přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2017/2018 – 1. termín (Mgr. K. Divišová) 

   

19. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2017/2018 - 2. termín (Mgr. K. Divišová)

 

 

20. 4.

ředitelské volno
přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2017/2018 - 2. termín (Mgr. K. Divišová)

 

 

20. 4.

předání ročníkových vysvědčení maturantům 
   
21. 4. poslední zvonění (třídní maturitních ročníků) 
   
24. - 28. 4. svatý týden 
   

29. 4.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

   
1. 5. Státní svátek 
   

2. - 5. 5.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B - jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) - písemná část

   

3. 5.

ředitelské volno (maturitní zkoušky tříd  4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B – didaktický test z ČJ a AJ) 

 

 

5. 5.

Majáles 2017 (Ing. M. Šmucr, Mgr. H. Chaloupková)
   
8. 5. Státní svátek 
   
9. – 26. 5. ČŠI testování žáků kvart 
   
22. - 26. 5.

maturitní zkoušky tříd  4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B - jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – ústní část

   
27. 5.  Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová) 
   
2. 6. slavnostní předání maturitních vysvědčení 
   

6. – 9. 6.

sportovní kurz třetích ročníků a septim (Mgr. R. Svobodová)

 

 

8. 6. fotografování tříd a pedagogického sboru (Mgr. M. Müller) 
   

12. – 23. 6. 

exkurze a poznávací zájezdy (třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími)

 

 

20. 6.

Věda v ulicích (Mgr. P. Nevlud)

 

 

23. 6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí 
   

26. 6.

závěrečná klasifikační pedagogická rada (Ing. M. Šmucr)

 

 

26. – 28. 6.

interní audit ISO 9001:2016 – vyhodnocení (Mgr. K. Divišová)

 

 

28. – 29. 6.

Sportovní dny GJW (Mgr. R. Svobodová)

 

 

30. 6.

slavnostní předání ročníkových vysvědčení
ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada (Ing. M. Šmucr)

 

 

31. 7. – 12. 8.

letní filmový tábor Sobotín (Ing. M. Šmucr)

Dodatky:

 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pátek od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2016/2017 podle potřeby školy.

  

Ing. Michal Šmucr

ředitel školy

Aktuální informace

Do sekce Wolkroviny bylo přidáno 29. číslo školního časopisu (květen/červen 2017).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou jsou zveřejněny v záložce Uchazeči/Výsledky přijímacího řízení.

Ředitel GJW vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou. Podrobnosti

Výsledky přijímacího řízení jsou uveřejněny v záložce UCHAZEČI/VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému