Hlavní stránka > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2018/2019


27. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M. Šmucr)

 

 

 

 

27. 8. – 31. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

 

 

27. 8. – 31. 8.

schůze PK (předsedové PK), příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci),  práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

30. 8.

školení BOZP a PO (Mgr. L. Škvařil)

 

 

31. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M Šmucr)

 

 

3. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Ing. M.Šmucr) třídnické, práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti, (třídní učitelé)

 

 

3. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

 

 

5. 9. – 7. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. J. Vanča)

 

 

10. 9. – 12. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1. A (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. 9. a 12. 9.

maturitní zkouška – opravná a v náhradním termínu (Mgr. M. Müller)

 

 

12. 9. – 14. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. – 14. 9.

literárně-historické exkurze v Praze, třída 4. B (RNDr. A. Průšová, Mgr. A. Pospíšil) 
   

17. 9. (po)

schůzka delegátů KP GJW

 

 

17. 9.

doplňovací volby do Školské rady GJW - zástupce z řad pedagogů

 

 

25. 9. (út)

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim a prvních ročníků

 

 

28. 9. (pá)

státní svátek

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

1. – 19. 10.

Vektor Modul 4 - oktáva A, 4. A (Mgr. K. Divišová, Mgr. F. Střídecký)

 

 

4. 10. (čt)

Školská rada GJW (Ing. M.Šmucr) 
   

9. – 12. 10.

literárně-historické exkurze v Praze, třídy - 08A (Mgr. J. Haluza), 08B (Mgr. T. Kolařík), 4. A (Mgr. Z. Sadílková)

 

 

12. 10. (pá)

slavnostní přivítání studentů 1. ročníku osmiletého a čtyřletého  studia (Mgr. A. Pospíšil, Mgr. D. Přikrylová) 
   

15. - 22. 10.

projekt Erasmus - výjezd do Španělska

 

 

29. 10. a 30. 10.
(po, út) 

podzimní prázdniny

 

 

8. 11.

Scholaris Prostějov (Mgr. K. Divišová) 
   

12. – 23. 11.

ČŠI testování žáků 3. ročníků a septim - informační gramotnost

   
14. 11. (st) čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků,
třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr) 
   
21. a 22. 11. 

Scholaris Olomouc (Mgr. K. Divišová)

 

 

5. 12.

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

22. 12. – 2. 1.

vánoční prázdniny

 

 

3. 1. a 4. 1.

ředitelské volno (organizační důvody)

 

 

20. – 25. 1.

LVVZ - 1.A, 1.B, kvinta A, kvinta B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

25. 1. (pá)

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí, (Ing. M. Šmucr)

 

 

29. a 30. 1. (út a st)

školní přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro rok 2018/2019 – obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou – talentová zkouška (Mgr. Michal Müller, Mgr. Z. Bálintová, Mgr. R. Svobodová) 
   

31. 1.

předání vysvědčení za 1. pololetí (Mgr. M. Müller)

 

 

1. 2.

pololetní prázdniny

 

 

1. 2.

 Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

4. 2. – 10. 2.

jarní prázdniny

 

 

15. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

březen

přípravné kurzy k přijímací zkoušce pro uchazeče o studium (Mgr. K. Divišová) 

   

3. – 9. 3.

LVK - sekunda A, sekunda B (Mgr. B. Klíč)

 

 

9. 3.

 Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

březen – duben

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ), (Mgr. K. Divišová)

 

 

30. 3.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

1. 4.

konference delegátů KP GJW

 

 

9. 4. (út)

pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování za 3. čtvrtletí
třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

 

 

10. 4. a 11. 4.

maturitní zkouška - písemná práce z jazyků

 

 

12. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2019/2020 – 1. termín (Mgr. K. Divišová) 

   
15. 4.  přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2019/2020 – 2. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
16. 4. přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2019/2020 – 1. termín (Mgr. K. Divišová)
ředitelské volno pro studenty GJW
   

17. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2019/2020 – 2. termín (Mgr. K. Divišová)
ředitelské volno pro studenty GJW

 

 

18. 4.

velikonoční prázdniny

 

 

19. 4.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

22. 4.

Velikonoční pondělí

 

 

26. 4.

ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky

 

 

29. 4.

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd (Ing. M. Šmucr)

 

 

29. 4.

Akademie školy (Mgr. I. Juráková) 
   
30. 4. Majáles (MgA. Aleš Procházka)
   

1. 5. (st)

státní svátek

 

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

   

2. - 10. 5.

maturitní zkouška - didaktické testy

 

 

3. 5.

maturitní zkouška – didaktický test z ČJ, NJ, RJ
ředitelské volno pro studenty nematuritních ročníků GJW 

   

8. 5. (st)

státní svátek

 

 

9. 5.

předání ročníkových vysvědčení maturantům
   
10. 5.  poslední zvonění (třídní maturitních ročníků) 
   

15. 5.

focení tříd a pedagogického sboru 
   

květen/červen

srovnávací testy – AJ (kvarta, kvinta, sexta) (Mgr. M. Marek)

 

 

20. - 24. 5.

maturitní zkoušky tříd  4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B
- jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – ústní část 

   

25. 5.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

   

25. 5. - 1. 6.

poznávací zájezd do Anglie 

 

 

31. 5. (pá)

slavnostní předání maturitních vysvědčení

 

 

4. – 7. 6.

sportovní kurz třetích ročníků a septim (Mgr. R. Svobodová)

 

 

4. – 21. 6.

exkurze a poznávací zájezdy (třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími)

 

 

červen

 Věda v ulicích (Mgr. P. Nevlud)

 

 

21. 6.

uzavření klasifikace za 2. pol.

 

 

24. 6.

závěrečná klasifikační pedagogická rada (Ing. M. Šmucr)

 

 

26. – 27. 6.

sportovní dny GJW (Mgr. R. Svobodová)

 

 

26. – 27. 6.

návštěva dopravního hřiště - primy (Mgr. R. Svobodová) 
   

28. 6.

slavnostní předání ročníkových vysvědčení ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada (Ing. M. Šmucr)

 

 

červenec/srpen

letní filmový tábor Sobotín (Ing. M. Šmucr)

 Dodatky:

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pátek od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2018/2019 podle potřeby školy.

  

Ing. Michal Šmucr

ředitel školy

Aktuální informace

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo květnové/červnové číslo školního časopisu.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému