Středoškolská odborná činnost

SOČ

neboli

Středoškolská odborná činnost

je příležitost, jak se naučit samostatně a tvořivě pracovat pod vedením fundovaného odborníka.

Student SOČkař předkládá k posouzení práci o rozsahu 20 až 30 stran a následně ji obhajuje před odbornou porotou.

Smysl SOČ spočívá nejen v možnosti získat nové poznatky v oboru svého zájmu, ale i v navázání nových kontaktů, osvojení si etiky vědecké práce a základů společenského chování. Úspěšnému řešiteli SOČ se otevírají dveře na akademickou půdu, popřípadě do světa obdobných přehlídek na mezinárodní úrovni.         

Do soutěže je možné se přihlásit:

-          s řešením problému

-          s návrhem technického zařízení 

-          s návrhem učební pomůcky

Soutěžit lze v následujících oborech:

 1. Matematika a statistika
 2. Fyzika
 3. Chemie
 4. Biologie
 5. Geologie a geografie
 6. Zdravotnictví
 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 8. Ochrana a tvorba životního prostředí
 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 13. Ekonomika a řízení
 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 16. Historie
 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 18. Informatika

Více informací získáte u školního koordinátora soutěže Mgr. Petry Přibylové nebo na webových stánkách soutěže www.soc.cz.

Nově také na facebooku soutěže https://cs-cz.facebook.com/soccz 

 

Úspěšní řešitelé celostátního kola SOČ z řad studentů nebo absolventů GJW

POLESOVÁ Petra (2022)

8. místo: Příčiny vzniku bílých skvrn na zubní sklovině a možnosti jejich léčby

https://www.youtube.com/watch?v=Q4JkfhwOHL4

 

ČMEL Martin (2020)

3. místo: Dynamický rozptyl světla (Fyzika)

Video: www.youtube.com/watch?v=qh0FQ2efMtE

Cena děkana FJFI ČVUT v Praze

Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR 

 

DOLÁK Martin (2019)

6. místo: Laplaceova transformace. Řešení proudové odezvy v RLC obvodu. (Matematika a statistika)

 

KOVÁŘ David (2018)

6. místo: Postoj Hlasů z Hané vůči Židům v letech 1918-1921 (Historie)

 

OVAD Tomáš (2017)

5. místo: Vliv velikosti nanočástic stříbra na zesílení signálu v Ramanových spektrech adeninu (Chemie)

účast na následné mezinárodní přehlídce v Číně

Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

 

ŠMUCROVÁ Barbora (2014)

6. místo: Antimikrobiální účinky medu a propolisu (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství)

 

MARČAN Libor (2013)   

10. místo: Mineralogie a petrografie hrou (Biologie)


LÁZNA Tomáš (2010)                                  1. místo (obor FYZIKA)
Měření světelného znečištění v Prostějově

ŘEZÁČ Martin (2003)                                 1. místo (obor ELEKTROTECHNIKA)             
Elektronika pro řízení automatického kotle na biomasu, automatizace spalovacího procesu biomasy

NECKAŘOVÁ Jana (2006)                           2. místo (obor TEORIE KULTURY A UMĚNÍ)
Pomníky, památníky a pamětní desky města Prostějova

ŽÁK Martin (2009)                                      2. místo (obor MATEMATIKA)
AGCalc+  program pro řešení úloh analytické geometrie

OŠLEJŠKOVÁ Eva (2007)                            3. místo (obor FILOZOFIE, POLITOLOGIE)
Kurdové a Kurdistán: politický vývoj a pozice v mezinárodních vztazích

OŠLEJŠKOVÁ Eva (2006)                            4. místo (obor SOCIOLOGIE)
Česká republika – nový domov a nový začátek? Azylová procedura v ČR, život v pobytovém středisku, děti uprchlíků.

BURIÁNKOVÁ Jarmila (2012)                       6. místo (obor PEDAGOGIKA)
Čtenářská gramotnost

BARTOŠ Tomáš (2006)                               7. místo (obor STAVEBNICTVÍ, ARCHITEKTURA)
Návrh komplexu rodinných domů s ohledem na bezbariérovost a využití přírodních zdrojů k vytápění

ČEHOVSKÁ Lucie,                   
KIRCHHOFOVÁ Renata (2011)                   8. místo (obor ZDRAVOTNICTVÍ)
Koupání kojenců a batolat

MATOUŠEK Jan (2004)                               8. místo (obor MATEMATIKA, INFORMATIKA)
Úprava instalace Mozilly pro potřeby instituce

ŽÁK Tomáš (2007)                                      8. místo (obor FYZIKA)
Magnetické udržení horkého plazmatu TOKAMAK                                                                        

ŠEVČÍK Ondřej (2003)                                9. místo (obor CHEMIE)                                            
Příprava oxidů prvků různými způsoby a stručný popis jejich vlastností

ALÁN Lukáš (2005)                                     10.-12. místo (obor BIOLOGIE)
Monitorování populace koniklece velkokvětého v přírodní památce Vápenice v roce 2004

LÁZNA Tomáš (2009)                                  11. místo (obor FYZIKA)
Jak měřit světelné znečištění

KAŇÁK Ondřej (2005)                                13. místo (obor STROJÍRENSTVÍ)
Návrh na mobilní zařízení pro naviják

LÁZNA Tomáš (2008)                                  13. místo (obor FILOZOFIE, POLITOLOGIE)
Školské systémy vybraných evropských států

 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/stredoskolska-odborna-cinnost
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému