Maturitní zkouška

dokument Maturitní zkouška na Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
v jarním a podzimním termínu v roce 2024

Jednotné zkušební schéma didaktických testů

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 

Maturitní písemná práce z českého jazyka se koná 2. 4. 2024 v kmenových učebnách od 8:00 do 9:50 (PUP v B04 od 8:00 do 10:18).
Maturitní písemná práce z anglického jazyka se koná 3. 4. 2024 v kmenových učebnách od 8:00 do 9:10 (PUP v B04 od 8:00 do 9:18).
Maturitní písemná práce ze španělského jazyka se koná 4. 4. 2024 v B04 od 8:00 do 9:10.

Rozpis ústních maturitních zkoušek 

O8.A, O8.B, 4.A, 4.B

Seznam maturitních témat

Anglický jazyk
Matematika, Fyzika - https://mf.gjwprostejov.cz/maturitni-temata
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Estetická výchova - výtvarná, obhajoba domácí práce
Francouzský jazyk
Chemie
Informační a výpočetní technika
Německý jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Teorie sportovní přípravy
Základy společenských věd
Zeměpis

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/maturitni-zkouska
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému