Hodnocení školy

Kontrolní činnost ČŠI ze dne 7. 7. 2020, zpráva

Kontrolní činnost ČŠI ze dne 4. 9. 2017, zpráva

Kontrolní činnost ČŠI ze dne 12. 9. 2016, zpráva

Kontrolní činnost ČŠI ze dne 30. 9., 1. ,5. a 6. 10. 2015, zpráva

Kontrolní činnost ČŠI ze dne 1. 9. 2014, 1. strana, 2. strana

Hodnocení 1. strana, 2. strana - dozorový audit ČSN EN ISO 9001 ze dne 27. 8. 2015