Formuláře ke stažení

Oznámení o ukončení studia - neplnoletý žák
Oznámení o ukončení studia- plnoletý žák
Žádost o přestup - plnoletý žák
Žádost o přestup - neplnoletý žák
Žádost o změnu oboru vzdělávání - neplnoletý žák
Žádost o změnu oboru vzdělávání- plnoletý žák
Žádost o přestup a změnu oboru - neplnoletý žák

Žádost o uvolnění z vyučování - neplnoletý žák
Žádost o uvolnění z vyučování - plnoletý žák
Žádost o opakování ročník - plnoletý žák
Žádost o opakování ročníku - neplnoletý žák
Prohlášení o bezinfekčnosti - LVVZ
Žádost o vystavení stejnopisu ve formě druhopisu - vyřizuje O. Hadačová, o.hadacova(zavináč)gjwprostejov.cz
Žádost o individuální vzdělávací plán
Žádost o úpravu organizace vzdělání
Žádost o ukončení docházky do nepovinného předmětu - plnoletý žák
Žádost o ukončení docházky do nepovinného předmětu - neplnoletý žák
Žádost o přerušení studia - neplnoletý žák 
Žádost o přerušení studia - plnoletý žák
Žádost o změnu volitelného předmětu
Žádost o prodloužení klasifikačního období - neklasifikace v jednom předmětu
Žádost o prodloužení klasifikačního období - plnoletý žák
Žádost o prodloužení klasifikačního období - neplnoletý žák
Žádost o nahrazení maturitní zkoušky
Žádost o přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku
Žádost o příspěvek na certifikát z cizích jazyků

 

 

 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/formulare-ke-stazeni
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému