Projekty realizované na Gymnáziu Jiřího Wolkera

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (2014 - 2020)


Zvýšení kvality vzdělávání Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013795,   1. 6. 2019 - 31. 5. 2021     anotace

Podpora školního klubu Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008885,   1. 11. 2018 - 30. 6. 2020     anotace

Podpora pedagogické práce
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000534,   1. 9. 2017 - 30. 9. 2020     anotace

Rozvoj pedagogických kompetencí Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004449,   1. 6. 2017 - 31. 5. 2019     anotace

Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání (partneři)
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000532,   1. 3. 2017 - 31. 8. 2017      web

 

 


ERASMUS+ (2014 - 2020)


BEFORE AND AFTER - CULTURAL LANDSCAPES IN EUROPE (CZE+FIN+SPA+DEN)
2019-1-CZ01-KA229-061177_1,   1. 9. 2019 - 30. 6. 2021

DIGITAL STORYTELLING THROUGH TIMELAPSE VIDEOS (CZE+FIN+SPA)
2017-1-CZ01-KA219-035424,   1. 9. 2017 - 30. 6. 2019  https://erasmustimelapse.wordpress.com/

Společně anglicky
2015-1-CZ01-KA101-013512,   1. 6. 2015 - 31. 5. 2017  web projektu 

 

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 

Projekt Modernizace infrastruktury Gymnázia Jiřího Wolkera - modernizace učeben ve vazbě na přírodní vědy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002589, 2018        Tisková zpráva

 

 


OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (2007 - 2015) 


Jazykový SW pro GJW
  CZ.1.07/1.1.00/57.0.249,   1. 10.  - 31. 12. 2015   Tisková zpráva 

Cesty GJW do zahraničí
  CZ.1.07/1.1.00/56.3175,   1. 7. - 31. 12. 2015   Tisková zpráva

Digitálně a interaktivně (partneři)
   CZ.1.07/1.3.00/51.0030,   1. 9. 2014 – 31. 7. 2015    Tisková zpráva I,  II,  III,  IV,  Banner

Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji (partneři)
  CZ.1.07/1.1.26/03.0028,    1. 4. - 31. 12. 2014

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (partneři)
   CZ.1.07/1.1.00/44.0009,   1. 9. 2013 – 31. 7. 2015

Podpora vzdělávání fyziky a astronomie
   CZ.1.07/1.1.26/02.0094,   1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Podpora jazyků, podpora budoucnosti
   CZ.1.07/1.5.00/34.0709,   1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
   Digitální učební materiály (DUM) vzniklé v rámci tohoto projektu jsou volně dostupné z
   https://drive.google.com/open?id=0Bzrm6IVy7w8HOEVyaUYwVUljYk0
 

Přírodní vědy hrou
   CZ.1.07/1.1.26/01.0046,   1. 3. 2012 – 28. 2. 2014

Podpora vzdělávání sportovních talentů
   CZ.1.07/1.2.27/01.0023,   1. 3. 2012 – 31. 12. 2013

Učme fyziku jinak!
   CZ.1.07/1.3.13/02.0006,   1. 3. 2010 – 29. 2. 2012

Nové formy výuky s podporou ICT
   CZ.1.07/1.1.04/02.0073,   1. 2. 2010 – 30. 6. 2012

Pohyb pro všechny
   CZ.1.07/1.3.13/01.0060,   9. 2. 2009 – 31. 1. 2011

Student na prahu 21. století
   CZ.1.07/1.1.04/01.0145,   9. 2. 2009 – 31. 10. 2010

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (2004 - 2006) 


E-learningem k vyšší prosperitě
   CZ.04.1.03/3.3.12.2/0033,   1. 10. 2006 – 30. 6. 2008

Učitel na prahu 21. století
   CZ.04.1.03/3.1.15.2/0023,   3. 11. 2006 – 30. 6. 2008