Projekty realizované na Gymnáziu Jiřího Wolkera

 

 

             

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Realizace investice NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - komponenta 3.2.3

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování žáků škol

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Realizace investice NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Digitalizujeme školu


OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ (2021 - 2027)

Podpora kvality vzdělávání Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.02.XX/00/22_003/0000546, 1.9. 2022 -  31. 8. 2024          anotace

 banner

Podpora kvality vzdělávání školního klubu Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.02.03/00/22_002/0000448, 1.9. 2022 -  31. 8. 2024            anotace

 banner

 

  

ERASMUS+ (2021 - 2027)

Číslo akreditace: 2020-1-CZ01-KA120-SCH-094219

Škola získala akreditaci do nového projektového období Erasmus+ 2021 – 2027 v roce 2020. Akreditace pomůže naplnit dlouhodobé cíle, které byly popsány v žádosti a které zahrnují mj. zlepšení metodických i jazykových dovedností učitelů a rozvoj klíčových kompetencí žáků (především kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální a občanské), se zřetelem ke kompetencím digitálním a environmentálním.

Název akce: 
Erasmus Plus I – (2022-2023)
2022-1-CZ01-KA121-SCH-000065854
V rámci druhého roku akreditovaného období 2021 - 2027 byla schválena žádost o dotaci na mobility žáků i učitelů. Proběhnou zahraniční metodické, jazykové i CLIL kurzy pro učitele cizích jazyků a učitele, kteří vyučují svůj předmět částečně v angličtině v rámci vzdělávacího programu English for the Future. Realizovat budeme i skupinové a individuální studijní pobyty vybraných žáků na partnerských školách ve Španělsku a Finsku.
Projekty jsou spolufinancovány z programu Erasmus+ Evropské Unie.

 

 

eTwinning je platforma evropských učitelů, která umožňuje digitální projekty v bezpečném prostředí. Projekt učitelů z Německa, Polska a Česka představuje Vynálezy, které změnily svět. Komunikačním prostředkem je německý jazyk. Budou využívány digitální aplikace v prostředí Twinspace. Odkaz na projekt zde.OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (2014 - 2020) 

Zvýšení kvality vzdělávání Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013795,   1. 6. 2019 - 31. 5. 2021     anotace

Podpora školního klubu Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008885,   1. 11. 2018 - 30. 6. 2020     anotace

Podpora pedagogické práce
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000534,   1. 9. 2017 - 30. 9. 2020     anotace

Rozvoj pedagogických kompetencí Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004449,   1. 6. 2017 - 31. 5. 2019     anotace

Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání (partneři)
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000532,   1. 3. 2017 - 31. 8. 2017      web

 

 

 

 

  

ERASMUS+ (2014 - 2020)

BEFORE AND AFTER - CULTURAL LANDSCAPES IN EUROPE (CZE+FIN+SPA+DEN)
2019-1-CZ01-KA229-061177_1,   1. 9. 2019 - 30. 6. 2022

DIGITAL STORYTELLING THROUGH TIMELAPSE VIDEOS (CZE+FIN+SPA)
2017-1-CZ01-KA219-035424,   1. 9. 2017 - 30. 6. 2019  https://erasmustimelapse.wordpress.com/

Společně anglicky
2015-1-CZ01-KA101-013512,   1. 6. 2015 - 31. 5. 2017  web projektu 

 

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 

Projekt Modernizace infrastruktury Gymnázia Jiřího Wolkera - modernizace učeben ve vazbě na přírodní vědy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002589, 2018        Tisková zpráva

 

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (2007 - 2015) 

Jazykový SW pro GJW
  CZ.1.07/1.1.00/57.0.249,   1. 10.  - 31. 12. 2015   Tisková zpráva 

Cesty GJW do zahraničí
  CZ.1.07/1.1.00/56.3175,   1. 7. - 31. 12. 2015   Tisková zpráva

Digitálně a interaktivně (partneři)
   CZ.1.07/1.3.00/51.0030,   1. 9. 2014 – 31. 7. 2015    Tisková zpráva I,  II,  III,  IV,  Banner

Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji (partneři)
  CZ.1.07/1.1.26/03.0028,    1. 4. - 31. 12. 2014

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (partneři)
   CZ.1.07/1.1.00/44.0009,   1. 9. 2013 – 31. 7. 2015

Podpora vzdělávání fyziky a astronomie
   CZ.1.07/1.1.26/02.0094,   1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Podpora jazyků, podpora budoucnosti
   CZ.1.07/1.5.00/34.0709,   1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
   Digitální učební materiály (DUM) vzniklé v rámci tohoto projektu jsou volně dostupné z
   https://drive.google.com/open?id=0Bzrm6IVy7w8HOEVyaUYwVUljYk0
 

Přírodní vědy hrou
   CZ.1.07/1.1.26/01.0046,   1. 3. 2012 – 28. 2. 2014

Podpora vzdělávání sportovních talentů
   CZ.1.07/1.2.27/01.0023,   1. 3. 2012 – 31. 12. 2013

Učme fyziku jinak!
   CZ.1.07/1.3.13/02.0006,   1. 3. 2010 – 29. 2. 2012

Nové formy výuky s podporou ICT
   CZ.1.07/1.1.04/02.0073,   1. 2. 2010 – 30. 6. 2012

Pohyb pro všechny
   CZ.1.07/1.3.13/01.0060,   9. 2. 2009 – 31. 1. 2011

Student na prahu 21. století
   CZ.1.07/1.1.04/01.0145,   9. 2. 2009 – 31. 10. 2010

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (2004 - 2006) 

E-learningem k vyšší prosperitě
   CZ.04.1.03/3.3.12.2/0033,   1. 10. 2006 – 30. 6. 2008

Učitel na prahu 21. století
   CZ.04.1.03/3.1.15.2/0023,   3. 11. 2006 – 30. 6. 2008

 

 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/projekty-realizovane-na-gymnaziu-jiriho-wolkera
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému