IROP

 

 Název projektu:

Modernizace infrastruktury Gymnázia Jiřího Wolkera
- modernizace učeben ve vazbě na přírodní vědy

Číslo projektu:   CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002589
Poskytovatel:     Ministerstvo pro místní rozvoj
Program:            11703 - Integrovaný regionální operační program
Dotace:               4 107 684,97 Kč

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury a modernizovat výuku na Gymnáziu Jiřího Wolkera ve vazbě na potřeby trhu práce. Projekt reaguje na neustálý pokrok technologií a postupů v oblasti přírodních věd. Gymnázium Jiřího Wolkera si klade za cíl svým absolventům zajistit kvalitnější vzdělávání s přímou vazbou na zlepšení postavení na trhu práce, následné lepší uplatnění v zaměstnání či vyšší šance při uplatnění se v navazujícím studiu. Realizací projektu bude podpořen aktivní rozvoj žáků a usnadněno uplatnění v navazujícím studiu a dále začlenění se na trhu práce. Zvýšení kvality výuky bude dosaženo prostřednictvím modernizace učeben a laboratoří fyziky, včetně zázemí (kabinetu), a dále modernizací učeben a laboratoří chemie a biochemie, včetně zázemí (kabinetu). Realizace těchto aktivit má přímý vliv na následné větší uplatnění žáků na přírodovědeckých oborech nejen v navazujícím studiu, ale také na trhu práce. Výstupy projektu budou také dále sdíleny se základními školami a akademickými pracovišti. Realizace projektu podpoří lepší uplatnění žáků (absolventů) na trhu práce či umožní lépe uspět v případném navazujícím studiu, které bude dále rozvíjet jejich odborné kompetence. Projekt si rovněž klade za cíl zvýšit dostupnost infrastruktury školy pro všechny cílové skupiny. Zajištěním bezbariérového přístupu prostřednictvím úpravy vstupu pro vozíčkáře, instalací samoobslužné plošiny a úpravou vstupů a podlah učeben a chodeb, dojde k integraci všech cílových skupin bez rozdílu. Projekt podporuje inkluzi, jeho výstupy budou moci využít i handicapovaní žáci.

učebna Fyziky a21

učebna Fyziky a21

kabinet Fyziky

laboratoř Fyziky

učebna Fyziky a23

učebna Fyziky a23

učebna Chemie a34

učebna Chemie a34

bezbariéra - plošina

bezbariéra - plošina

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/irop
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému