Seznam učitelů, telefon, mail

 

jméno

 

titul

třídní

provolba

email

Apltauerová-Žáková Iveta

AI

Mgr.

 

582 800 055

 i.apltauerova(a)gjwprostejov.cz

Bálintová Zuzana

BZ

Mgr.

 

582 800 042

z.balintova(a)gjwprostejov.cz

Becková Eva

BC

Mgr.

O1.A 

582 800 052

e.beckova(a)gjwprostejov.cz

Berard Marion

BM 

Mgr.

 

582 800 055

m.berard(a)gjwprostejov.cz

Cekulová Adéla

CA

Mgr.

O5.A 

582 800 079

a.cekulova(a)gjwprostejov.cz

Ciková Veronika

CV  Mgr.   2.A 582 800 040  v.cikova(a)gjwprostejov.cz

Corrigan Johana

CJ  Mgr.   O4.B  582 800 054 j.corrigan(a)gjwprostejov.cz 

Dankovičová Ludmila

DA  RNDr.   O4.A  582 800 079  l.dankovicova(a)gjwprostejov.cz 

Divišová Kateřina

DI

Mgr.

 

582 800 046

k.divisova(a)gjwprostejov.cz

Doleželová Marcela

DM

Mgr.

 O1.B 

582 800 091

m.dolezelova(a)gjwprostejov.cz

Dopita Lukáš

DL

Mgr.

 

582 800 051

l.dopita(a)gjwprostejov.cz

Grecmanová Jitka

GM

Mgr.

  582 800 093  j.grecmanova(a)gjwprostejov.cz 

Hádrová Lenka

HD

Mgr. 

 O6.B

582 800 054

l.hadrova(a)gjwprostejov.cz

Haluza Jakub

HJ

Mgr.

 

582 800 056

j.haluza(a)gjwprostejov.cz

Hlaváček Josef

HK Mgr.    582 800 093  j.hlavacek(a)gjwprostejov.cz 

Hnilicová Michaela

HM Mgr.  O3.B 582 800 057 m.hnilicova(a)gjwprostejov.cz

Hnízdilová Hana

HN

Mgr.

 

582 800 059

h.hnizdilova(a)gjwprostejov.cz

Chasáková Tereza

CHT

Mgr.

 

582 800 079

t.chasakova(a)gjwprostejov.cz

Chytilová Monika

CH

Mgr. 

 

582 800 049

m.chytilova(a)gjwprostejov.cz

Jestřábová Lucie

JL

Mgr.   582 800 049  l.jestrabova(a)gjwprostejov.cz 

Jiříčková Pavla

JI

Mgr.

 

582 800 052

p.jirickova(a)gjwprostejov.cz

Juráková Ivana

JU

Mgr.

 

582 800 056

i.jurakova(a)gjwprostejov.cz

Klíč Bronislav

KL

Mgr.

 

582 800 042

b.klic(a)gjwprostejov.cz

Kolařík Tomáš

KO

Mgr.

 3.B

582 800 078

t.kolarik(a)gjwprostejov.cz

Krahulcová Iveta

KH

Mgr.

 

582 800 079

i.krahulcova(a)gjwprostejov.cz

Krychtálková Kamila, Ph.D.

KK  PhDr.   O8.B 582 800 059  k.krychtalkova(a)gjwprostejov.cz 

Lakomá Šárka

LA

Mgr.

 

582 800 049

s.lakoma(a)gjwprostejov.cz

Marek Michal

MM

Mgr.

 

582 800 054

m.marek(a)gjwprostejov.cz

Marčan Libor

MR

Mgr.

 

582 800 049

l.marcan(a)gjwprostejov.cz 

Marková Magdalena

MK  Mgr.    582 800 049  m.markova(a)gjwprostejov.cz 

Matoušek Lukáš, MBA

MT

Ing.

 O7.A

582 800 079

l.matousek(a)gjwprostejov.cz

Mikulková Alena

MA  Mgr.    582 800 078  a.mikulkova(a)gjwprostejov.cz 

Mlateček Ivan

ML

Mgr.

 1.A

582 800 042

i.mlatecek(a)gjwprostejov.cz

Moudrá Renata

MD

Mgr.

 4.B

582 800 052

r.moudra(a)gjwprostejov.cz

Müller Michal

MU

Mgr.

 

582 800 076

m.muller(a)gjwprostejov.cz

Nečasová Jelena

NJ

Mgr.

 

582 800 043

j.necasova(a)gjwprostejov.cz

Nevlud Pavel

NP

Mgr.

 O2.B

582 800 079

p.nevlud(a)gjwprostejov.cz

Novotná Jana

NO 

Mgr.

 

582 800 052

j.novotna(a)gjwprostejov.cz 

Opavská Helena

OP 

Mgr.

  582 800 057  h.opavska(a)gjwprostejov.cz 

Oříšková Hana

OH

Mgr.

 

582 800 059

h.oriskova(a)gjwprostejov.cz

Pechová Ilona

PE

Mgr.

 

582 800 078

i.pechova(a)gjwprostejov.cz

Pospíšil Aleš

PS

Mgr.

 

582 800 043

a.pospisil(a)gjwprostejov.cz

Přibylová Petra 

PP

Mgr.

 O8.A

582 800 053 

p.pribylova(a)gjwprostejov.cz 

Přikryl Tomáš

PT

Ing.

 

582 800 051

t.prikryl(a)gjwprostejov.cz

Přikrylová Dita

PD

Mgr.

 O7.B

582 800 051

d.prikrylova(a)gjwprostejov.cz

Raček Ondřej 

RO

Mgr.

 O2.A

582 800 048

o.racek(a)gjwprostejov.cz

Rašková Hana

RA

Mgr.

 2.B

582 800 044

h.raskova(a)gjwprostejov.cz

Ropová Denisa

RD

Mgr.

 

582 800 055

d.ropova(a)gjwprostejov.cz

Sadílková Zdeňka

SA

Mgr.

 1.B

582 800 090

z.sadilkova(a)gjwprostejov.cz

Sedláček Petr

SP

Bc.

 

582 800 042

p.sedlacek(a)gjwprostejov.cz

Schwartzhoff Steven

SW

Mgr.

 

582 800 054

s.schwartzhoff(a)gjwprostejov.cz

Staňková Alena

SN  Mgr.    582 800 053  a.stankova(a)gjwprostejov.cz 

Střídecký František

ST  Mgr.   O6.A 582 800 051  f.stridecky(a)gjwprostejov.cz 

Svobodová Gabriela 

SG

Mgr. 

 3.A

582 800 091 

g.svobodova(a)gjwprostejov.cz 

Svobodová Radka

SR

Mgr.

 

582 800 050

r.svobodova(a)gjwprostejov.cz

Svozilová Helena

SH

Mgr.

 

582 800 040

h.svozilova(a)gjwprostejov.cz

Šišková Jana

SI

Mgr.

 

582 800 047

j.siskova(a)gjwprostejov.cz

Škvařil Luděk

SV

Mgr.

 O3.A

582 800 079

l.skvaril(a)gjwprostejov.cz

Šubert Radim, Ph.D.

SB

Ing.

 4.A

582 800 079

r.subert(a)gjwprostejov.cz

Valoušková Barbora

VB 

Mgr.

 O5.B 582 800 059 

b.valouskova(a)gjwprostejov.cz

Vanča Jaromír

VA

Mgr.

 

582 800 058

j.vanca(a)gjwprostejov.cz

Volek René

VR

Ing.

  582 800 090 

r.volek(a)gjwprostejov.cz

 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/seznam-ucitelu-telefon-mail
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému