4leté

Výsledky přijímacího řízení

kód oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria pro přijetí

Prohlášení o volbě předmětů

Přihláška ke studiu 

Vysvětlivky k přihláškám

Žáci se SVP

 

Ilustrační testy - CERMAT 

Žádáme zákonné zástupce, kteří mají zřízenu datovou schránku, aby uvedli ID do přihlášky ke studiu do kolonky Kontakt na zákonného zástupce.