Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého gymnázia

Bližší pokyny k zakoupení učebnic budou poskytnuty žákům jednotlivými vyučujícími během prvního školního týdne.


Český jazyk a literatura

Učebnice si žáci objednají v prvním zářijovém týdnu, po dohodě s vyučujícími českého jazyka.

Anglický jazyk (první jazyk) 
Učebnice si žáci objednají v prvním zářijovém týdnu, po dohodě s vyučujícími anglického jazyka.

Německý jazyk (druhý jazyk) 
Menschen A1: Kursbuch mit DVD-ROM
Menschen A1: Arbeitsbuch mit Audio-CD

Španělský jazyk (druhý jazyk) 
Učebnice si žáci objednají v prvním zářijovém týdnu, po dohodě s vyučujícími španělského jazyka.

Ruský jazyk (druhý jazyk) 
Raduga po novomu - učebnice 1, učebnice pro střední školy,  nakl. FRAUS

Francouzský jazyk (druhý jazyk) 
CONNEXIONS 1, Régine Mérieux, Yves Loiseau, Didier, Paris 2004

Matematika 
Bušek I., Calda E., Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Charvát J., Zhouf J., Boček L, Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice
Janeček F., Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Kubát J., Sbírka úloh z matematiky pro SŠ - Maturitní minimum
Pomykalová E., Matematika pro gymnázia - Planimetrie

Fyzika 
Bednařík M., Široká M., Fyzika pro gymnázia - Mechanika
Bartuška K., Svoboda E. Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika

Dějepis
Popelka M., Válková V., Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk,  SPN Praha

Zeměpis
Demek J. a kol., Geografie 1 - fyzickogeografická část, SPN Praha
Pluskal M., Geografie 3 -  regionální geografie světa,  SPN Praha (pro střední školy)

Základy společenských věd
Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS

Hudební výchova
Charalambidis A. a kol., Hudební výchova pro gymnázia

Chemie - Flemr V., Dušek B.
Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická), SPN Praha

Biologie 
pro 1.A - všeobecné:
Kincl L.,  Kincl M.,  Jaklová J., Biologie rostlin, Fortuna

 

pro 1.B - Gymnázium se sportovní přípravou:
I.Novotný, M. Hruška: Biologie člověka. Fortuna, Praha. 2003