Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého gymnázia

Bližší pokyny k zakoupení učebnic budou poskytnuty žákům jednotlivými vyučujícími během prvního školního týdne.

Český jazyk a literatura

Učebnice si žáci objednají v prvním zářijovém týdnu, po dohodě s vyučujícími českého jazyka.

Anglický jazyk (první jazyk) 
Učebnice si žáci objednají v prvním zářijovém týdnu, po dohodě s vyučujícími anglického jazyka.

Německý jazyk (druhý jazyk) 
Menschen A1: Kursbuch mit DVD-ROM
Menschen A1: Arbeitsbuch mit Audio-CD

Španělský jazyk (druhý jazyk) 
Učebnice si žáci objednají v prvním zářijovém týdnu, po dohodě s vyučujícími španělského jazyka.

Ruský jazyk (druhý jazyk) 
Raduga po novomu - učebnice 1, učebnice pro střední školy,  nakl. FRAUS

Francouzský jazyk (druhý jazyk) 
CONNEXIONS 1, Régine Mérieux, Yves Loiseau, Didier, Paris 2004

Matematika (všeobecné gymnázium)
Bušek I., Calda E., Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Charvát J., Zhouf J., Boček L, Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice
Janeček F., Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Pomykalová E., Matematika pro gymnázia - Planimetrie

Matematika (sportovní gymnázium)
Bušek I., Calda E., Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Charvát J., Zhouf J., Boček L, Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

Fyzika 
Bednařík M., Široká M., Fyzika pro gymnázia Mechanika
Bartuška K., Svoboda E. Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika

Dějepis
Popelka M., Válková V., Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk,  SPN Praha

Zeměpis
Demek J. a kol., Geografie 1 - fyzickogeografická část, SPN Praha
Pluskal M., Geografie 3 -  regionální geografie světa,  SPN Praha (pro střední školy)

Základy společenských věd
Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS

Hudební výchova
Charalambidis A. a kol., Hudební výchova pro gymnázia

Chemie - Flemr V., Dušek B.
Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická), SPN Praha

Biologie (všeobecné gymnázium)
Kincl L.,  Kincl M.,  Jaklová J., Biologie rostlin, Fortuna

Biologie (sportovní gymnázium)
I.Novotný, M. Hruška: Biologie člověka. Fortuna, Praha. 2003

 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/seznam-ucebnic-pro-1-rocnik-ctyrleteho-gymnazia
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému