Školní vzdělávací programy na GJW

               informace o programu 
               informace o srovnávacích testech z angličtiny
               učební plán
  
               
              učební plán

              učební plán

Platné ŠVP jsou aktualizovány formou dodatků. (dostupné na sekretariátu školy)