Partnerské školy

Tarup Skole, Odense, Dánsko

webové stránky: http://tarupskole.skoleporten.dk

Díky novému projektu z programu Erasmus+ „Before and After: Cultural Landscapes in Europe“ získalo Gymnázium Jiřího Wolkera od září 2019 novou partnerskou školu v dánském Odense.

Tarup Skole je veřejnou školou, působí na ní 43 učitelů a má 750 studentů, je tedy velikostí srovnatelná s GJW. Školní budova je situována v severo-západní části Odense ve čtvrti Tarup, mimo centrum dvousettisícového města.

Spolupráce s kolegy z dánské školy a jejími studenty bude podle projektu probíhat v rámci dvou let (2019-2021), věříme ale, že se nám stejně jako v případě dalších partnerů podaří navázat dlouhodobé přátelství.

Leppävirran lukio, Leppävirta, Finsko

webové stránky: https://peda.net/leppavirta/lukio

facebook: www.facebook.com/leppavirranlukio/

Od roku 2017 je partnerskou školou GJW finská Leppävirran lukio, která leží na jihovýchodě Finska, v desetitisícovém městečku Leppävirta. Škola se zaměřuje na vyšší stupeň středního vzdělávání, má 17 učitelů a 120 studentů. Partnerství vzniklo v rámci spolupráce v projektu Digital Storytelling Through Timelapse Videos. Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Cooperative de Enseñanza La Flota Futuro, Murcia, Španělsko

webové stránky: https://www.cclaflotamurcia.com/

facebook: www.facebook.com/cclaflota/ 

Partnerskou školou GJW je od roku 2017 škola La Flota, nacházející se ve městě Murcia na jihovýchodě Španělska. Na škole působí 65 učitelů a má 700 studentů, velikostí je tedy téměř identická s Gymnáziem Jiřího Wolkera. La Flota je školou bilingvní, část výuky se odehrává (opět podobně jako na GJW) v anglickém jazyce. I s touto školou spolupracujeme v rámci projektu Digital Storytelling Through Timelapse Videos. Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Léon - Foucault - Gymnasium Hoyerswerda
webové stránky: http://www.foucaultgymnasium.de

V roce 2010 navázala naše škola spolupráci s Gymnáziem Leona Foucaulta v německé Hoyerswerdě. Jedná se o moderní gymnázium se zaměřením na výtvarnou výchovu, cizí jazyky, matematiku a přírodní vědy. Nadějní mladí sportovci jsou podporováni ve sportovních třídách.Naše školy spolupracují na pravidelné organizaci Mezinárodních sportovních her mládeže. V listopadu 2010 pořádalo Gymnázium Leona Foucaulta Multikulturní týden, kterého se zúčastnili kromě jiných zahraničních škol i studenti GJW.

V roce 2015 se v Hoyerswerdě uskutečnily tradiční Mezinárodní sportovní hry partnerských škol. Soutěžilo se ve volejbale, fotbale, házené a plavání. Sportovní soutěže byly doprovázeny i kulturní prezentací jednotlivých škol. Program doplňoval společenský večer, který umožnil bližší seznámení studentů a prověření jazykových schopností v praxi. 

Zástupci partnerských škol se setkávají i mimo rámec sportovních klání, kde hovoří o spolupráci v dalších projektech. Účastní se rovněž poznávání kulturních a historických památek v oblastech, kde partnerské školy sídlí. V Hoyerswerdě se naplánovalo další setkání, které se bude konat  v Prostějově. Gymnázium Jiřího Wolkera se v roce 2016 zhostilo Mezinárodních sportovních her velmi dobře. Soutěžilo se ve sportovních disciplínách jako v Německu. Kulturní program byl zaměřen na kresbu v ulicích Prostějova. Společenský večer se uskutečnil v reprezentačních prostorách Národního domu, který si studenti partnerských škol celý prohlédli, stejně jako radnici města Prostějova. 

Liceum Ogólnoksztalcace Im. Powstaňcóv Wielkopolskich, Środa
webové stránky: http://www.losroda.pl/

V roce 2004 došlo k navázání přátelských kontaktů našeho gymnázia a polské školy obdobného typu Liceum Ogólnokształcące ve městě Środa Wielkopolska nedaleko Poznaně. Stalo se tak díky iniciativě naší bývalé absolventky a dlouholeté vyučující této školy, paní Dagmary Nowak. Nápad byl radostně přijat vedením obou škol a následné vzájemné návštěvy jen potvrdily naše očekávání.
V LO Środa Wlkp., jeho vyučujících a žácích, jsme našli přátele, se kterými si rozumíme nejenom díky malé jazykové bariéře. Máme totiž obdobné cíle, podobnou historickou zkušenost a překonáváme obdobné problémy. Velkým „motorem“ našich styků je z polské strany i ředitelka školy, paní Emilia Ostrowska. Vzájemné a velmi četné návštěvy nejsou v žádném případě formální. Patří mezi ně studijně - pedagogické pobyty učitelů, výměnné žákovské pobyty, sportovní utkání, kulturní akce…
V letech 2006-2007 jsme dva roky společně pracovali na evropském projektu Zmizelí sousedé, v jehož rámci jsme pátrali po stopách obětí holocaustu v našich městech. Rádi vzpomínáme na dva týdny strávené ve Środě, Poznani, Osvětimi, Krakově, Lešně, Hnězdně a dalších městech a věříme, že i polským přátelům se líbily Praha, Prostějov, Holešov, Třebíč i Mikulov.
Mezi nezapomenutelné momenty našich vztahů patří i vystoupení školního divadla Point v Środě v roce 2005. Česko-polsky hrané představení Oliwer Twist; sklidilo tehdy velký úspěch. V tomto roce se setkali i starostové obou měst, spolupráce se rozšířila i do dalších oblastí a trvá dosud. Novým impulzem pro obohacení našich styků bylo přistoupení Gymnázia Léona Foucaulta ve východoněmecké Hoyerswerdě v roce 2010.

Ve Środě se v září 2012 konaly první Mezinárodní sportovní hry. Na počátek roku 2013 je plánovaná další pracovní návštěva pana Uwe Blazejczyka, ředitele gymnázia v Hoyerswerdě. Vedení obou škol si od ní slibuje rozšíření spolupráce do dalších oblastí. Na červen 2013 připravujeme program opětovné návštěvy polských žáků.

Naposledy se studenti a učitelé všech partnerských škol setkali v červnu roku 2018 v polské Środě. Soutěžilo se ve stejných disciplínách mimo plavání. Kulturní setkání bylo zaměřeno na architekturu města a její výtvarné ztvárnění. Společenský večer byl netradiční a velmi zajímavý. Opékání v krásné přírodě u místního jezera bylo velmi dobrým prostředím pro vzájemné poznávání a přátelství studentů i učitelů. Naši hostitelé si zaslouží velké uznání. Všichni se těšíme na další mezinárodní sportovní hry v německé Hoyerswerdě roku 2019.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/partnerske-skoly
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému