Spolupráce s PřF UP v Olomouci

SPOLUPRÁCE S PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Dne 18. 10. 2011 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Gymnáziem Jiřího Wolkera a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem dohody je informovat studenty a vyučující o možnostech studia na PřF, nabízet účasti na zajímavých akcích s cílem zvýšit zájem studentů o přírodovědné předměty (např. Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců, odborné přednášky apod.), zprostředkovat nadaným a talentovaným studentům možnost zkusit si práci vědce pod vedením specialisty některého z pracovišť na PřF nebo umožnit spolupráci na projektech.

Koordinátorem spolupráce za GJW je Ing. Radim Šubert, Ph.D.

Pro studenty vyššího stupně gymnázia se nabízí možnost účastnit se projektu Badatel

 Projekt je určen všem studentům, kteří:

  • mají zájem o přírodní vědy, uvažují o studiu na PřF nebo mají jakoukoli jinou motivaci experimentovat ve vědecké laboratoři,
  • by rádi poznali, co se děje za dveřmi vědecké laboratoře a rádi by se aktivně na tomto dění podíleli a naučili se prezentovat vlastní dosažené výsledky,
  • by rádi poznali špičkové vědce a jejich šikovné kolegy,
  • by se jednou sami chtěli špičkovými vědci stát.

Přihlásit se lze kdykoli během školního roku:

  1. student si vybere jedno z nabízených témat z oboru (M, Informatika, Fy, Ch, Bi) nebo lze použít záložku databáze výzkumných projektů, kde jsou uvedeny všechny projekty http://badatel.upol.cz/ a e-mailem kontaktovat uvedeného supervizora;
  2. student přímo (mailem) kontaktuje supervizora a dohodne se s ním na tématu jiném;
  3. student má vlastní nápad nebo pouze ví, v kterém z oborů chce pracovat – v těchto případech je nutné (e-mailem) kontaktovat hlavního koordinátora Badatele.

Zájem musí vycházet přímo od studenta. Pracovat je možné také během letních prázdnin! Výstupy a výsledky veškerého snažení pak student prezentuje na Konferenci mladých přírodovědců, která je obdobou obvyklé konference probíhající ve vědeckých kruzích, navíc ve stylovém prostředí Pevnosti poznání.

V případě zájmu máte možnost zúčastnit ve spolupráci s PřF UPOL i tzv. SOČ (Středoškolské Odborné Činnosti). Pomůže Vám to při přijetí na vysokou školu, prokázali jste zájem o studium, udělali jste už něco navíc. 

Koordinátorkou Středoškolské odborné činnosti na GJW je Mgr. Petra Přibylová.

Tři studenti-badatelé získali titul Česká hlavička. Viz např. zde nebo zdeBude-li Vás práce hodně bavit a budete-li vynakládat patřičnou snahu, můžete získat již před maturitou tzv. impaktovanou publikaci (v uznávaném českém či zahraničním vědeckém časopise) tak jako jedna studentka, která před maturitou získala impakty tři. Pro srovnání, tento výkon je potřeba k získání vědeckého titulu Ph.D.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/spoluprace-s-prf-up-v-olomouci
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému