Spolupráce s PřF UP v Olomouci

SPOLUPRÁCE S PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

V pátek 7. června a v sobotu 8. června 2019 

Veletrh vědy a výzkumu 

na Přírodovědecké fakultě (jen v pátek 7. června od 9:00 do 15:00)

Pevnosti poznání (oba dny od 9:00 do 18:00). 

Vstup ZDARMA! 

 

Letošní Veletrh vědy a výzkumu je zaměřen na ochranu naší Země. Čekají na vás aktivity v podobě hry na botaniky, zoology, rostlinné genetiky, chemiky, optiky, astronauty, grafiky, ale také na právníky. Dál jsou připraveny interaktivní stránky, kde budete moci pozorovat pohyb mikroskopických řas, baterky z ovoce a další zajímavosti.

Zdroj: https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/veletrh-vedy-a-vyzkumu-inspiruje-jak-zachranit-planetu/

 Podrobné informace získáte na webové stránce

https://www.pevnostpoznani.cz/zachranme-planetu-vyzyva-nas-letosni-veletrh-vedy-a-vyzkumu/

 

 

Informace o vyrovnávacích kurzech matematiky

 

Dne 18. 10. 2011 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Gymnáziem JW a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (http://www.prf.upol.cz/ ).

Cílem této dohody je informovat studenty, příp. vyučující o možnostech studia na PřF, nabízet účasti na zajímavých akcích s cílem zvýšit zájem studentů o přírodovědné předměty (např. Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců, odborné přednášky apod.), zprostředkovat nadaným a talentovaným studentům možnost zkusit si práci vědce pod vedením specialisty některého z pracovišť na PřF (prostřednictvím speciálního projektu Badatel), umožnit spolupráci na projektech.

  prezentace PřF UP Olomouc


 

Den otevřených dveří Univerzity Palackého

v pátek 7. prosince 2018 v době 9:00 – 14:00

Příležitost pro vás poznat studijní prostory i možnosti na jednotlivých fakultách UP a komunikovat přímo s pracovníky UP i se studenty.

 

 

Pro starší studenty (vyššího stupně gymnázia)

nabízí Přírodovědecká fakulta možnost účastnit se projektu

 Badatel

Oznamuji nový kontakt na hlavního koordinátora Badatele: místo dosavadního koordinátora p. doc. Martina Kubaly je novým koordinátorem pan doc. RNDr. Karel Berka Ph.D., karel.berka@ upol.cz, z Katedry fyzikální chemie.

 

Projekt je určen všem studentům, kteří

  • mají zájem o přírodní vědy, uvažují o studiu na PřF nebo mají jakoukoli jinou motivaci si zaexperimentovat ve vědecké laboratoři,
  • by rádi poznali, co se děje za dveřmi pravé špičkové vědecké laboratoře a rádi by se aktivně na tomto dění podíleli a naučili se prezentovat vlastní dosažené výsledky,
  • by rádi poznali špičkové vědce a jejich šikovné kolegy,
  • by se jednou sami chtěli špičkovými vědci stát

 

Projekt úspěšně běží již jedenáctým rokem, přihlásit se lze kdykoli během školního roku, a to těmito způsoby:

  1. student si vybere jedno z nabízených témat z oboru (M, Informatika, Fy, Ch, Bi) nebo lze použít záložku Databáze výzkumných projektů, kde jsou uvedeny všechny projekty, obojí uvedeno na webové stránce http://badatel.upol.cz/, záložky Obory a projekty, a následně mailem kontaktuje uvedeného supervizora;
  2. student přímo (mailem) kontaktuje supervizora a dohodne se s ním na tématu jiném;
  3. sstudent má vlastní nápad nebo pouze ví, v kterém z oborů (M, Inf, Fy, Ch, Bi) chce pracovat – v těchto případech je nutné (mailem) kontaktovat přímo hlavního koordinátora Badatele, pana doc. Berku (karel.berka@ upol.cz) – NOVÝ KONTAKT.

    Zájem o tuto odbornou činnost musí vycházet přímo od studenta!

Student, který si vybral téma, se poté domlouvá již se svým supervizorem na další práci a setkáních.

Pracovat je možné také během letních prázdnin!

 

Výstupy a výsledky veškerého snažení pak student prezentuje na Konferenci mladých přírodovědců, která je obdobou obvyklé konference probíhající ve vědeckých kruzích, navíc ve stylovém prostředí Pevnosti poznání (většinou v květnu).

 

V případě Vašeho opravdového zájmu máte možnost zúčastnit se celostátního škola SOČ (Středoškolské Odborné Činnosti), příp. se umístit. Pomůže Vám to při přijetí na vysokou školu, prokázali jste zájem o studium, udělali jste už něco navíc. Pro zajímavost, celostátního škola SOČ se za uplynulých 10 let zúčastnilo 48 studentů.

Tři studenti-badatelé získali titul Česká hlavička. Viz např.

http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-ma-dalsi-podil-na-ceske-hlavicce-ziskal-ji-gymnazista-jakub-dost/

http://archiv.zurnal.upol.cz/prf/zprava/clanek/gymnazista-pod-vedenim-prirodovedcu-sklizi-uspechy-je-navrzen-na-ceskou-hlavicku/

Pozn.: Česká hlavička je soutěž pro středoškolské studenty orientovaná na přírodovědné a technické obory.

Pět úspěšných studentů se loni zúčastnilo (spolu s hlavním koordinátorem) vědecké konference konané v Izraeli.

Bude-li Vás práce hodně bavit a budete-li vynakládat patřičnou snahu, můžete získat již před maturitou tzv. impaktovanou publikaci (v uznávaném českém či zahraničním vědeckém časopise) tak jako jedna studentka, která před maturitou získala impakty tři. Pro srovnání, tento výkon je potřeba k získání vědeckého titulu Ph.D.