Školní knihovna

Vnitřní řád školní knihovny

Správce knihovny: Mgr. Josef Hlaváček

Výpůjční doba:

Pondělí, čtvrtek a pátek: 9.40 – 10.00, úterý 12.00 – 14.30 

Účelem školní knihovny je poskytování knihovnických a informačních služeb. Nachází se ve dvou místnostech v přízemí budovy B (B04, B05).

Slouží  studentům, učitelům nejen k poskytování prezenční a absenční služby, ale také k propojení s výukou – k motivaci žáků a prostorově jako místo pro prezentaci školních studentských projektů v různých vyučovacích hodinách.

Fond ŠK tvoří:

- knihovní fond s volným výběrem

- dokumentografický fond

- faktografický fond s příručkovými díly

Všechny tituly knihovního fondu jsou vedeny v elektronické databázi knihovního systému Clavius. Pro evidenci výpůjček je využitá technologie čárového kódu.

Knižní fond se dělí na naučnou literaturu a beletrii a je pravidelně doplňován a rozšiřován formou nákupu nové literatury z prostředků školy, KPG a také dary.

Knihovna obsahuje přes 12 000 titulů.

Uživatelé ŠK se řídí Vnitřním řádem knihovny, který je vyvěšen na dveřích knihovny.

    

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/skolni-knihovna
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému