Školní knihovna

Výpůjční řád

Účelem školní knihovny je poskytování knihovnických a informačních služeb. Nachází se

ve dvou místnostech v přízemí budovy B (B04, B05).

Slouží  studentům, učitelům nejen k poskytování prezenční a absenční služby, ale také

k propojení s výukou – k motivaci žáků a prostorově jako místo pro prezentaci školních

studentských projektů v různých vyučovacích hodinách.

 

Fond ŠK tvoří:

- knihovní fond s volným výběrem

- dokumentografický fond

- faktografický fond s příručkovými díly

Všechny tituly knihovního fondu jsou vedeny v elektronické databázi knihovního systému Clavius.

Pro evidenci výpůjček je využitá technologie čárového kódu.

 

Knižní fond se dělí na naučnou literaturu a beletrii a je pravidelně doplňován a rozšiřován formou

nákupu nové literatury z prostředků školy, KPG a také dary.

Knihovna obsahuje přes 12 000 titulů.

Uživatelé ŠK se řídí Výpůjčním řádem knihovny, kde je uvedena i výpůjční  doba.