Školní knihovna

Výpůjční řád

Účelem školní knihovny je poskytování knihovnických a informačních služeb. Nachází se

ve dvou místnostech v přízemí budovy B (B04, B05).

Slouží  studentům, učitelům nejen k poskytování prezenční a absenční služby, ale také

k propojení s výukou – k motivaci žáků a prostorově jako místo pro prezentaci školních

studentských projektů v různých vyučovacích hodinách.

 

Fond ŠK tvoří:

- knihovní fond s volným výběrem

- dokumentografický fond

- faktografický fond s příručkovými díly

Všechny tituly knihovního fondu jsou vedeny v elektronické databázi knihovního systému Clavius.

Pro evidenci výpůjček je využitá technologie čárového kódu.

 

Knižní fond se dělí na naučnou literaturu a beletrii a je pravidelně doplňován a rozšiřován formou

nákupu nové literatury z prostředků školy, KPG a také dary.

Knihovna obsahuje přes 12 000 titulů.

Uživatelé ŠK se řídí Výpůjčním řádem knihovny, kde je uvedena i výpůjční  doba.

Kontakt

Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3
796 01 Prostějov
E-mail: gjw@gjwprostejov.cz
Facebook: facebook.com/gjwprostejov
IČ: 479 222 06
REDIZO: 600 015 157
ID datové schránky: mzugyxh

Předmětové weby

Rychlé odkazy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/skolni-knihovna
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému