Školní poradenské pracoviště

Žáci školy i rodiče, mají k dispozici odborné poradenství přímo v prostrorách školy. Mohou využít radu nebo pomoc výchovného poradce, drogového preventisty a školního psychologa.

Výchovná poradkyně
Mgr. Hana Rašková (A29)

Kompetence: podpůrná opatření, speciálně vzdělávací potřeby, spolupráce s PPP a SPC, IVP ze zdravotních a studijních důvodů, podpora žáků s rizikovým chováním, slabým prospěchem a nadaných žáků, řešení rizikových jevů v oblasti chování

tel: 582 800 092
mail: h.raskova(zavinac)gjwprostejov.cz

konzultační hodiny: 

po domluvě i jindy, v případě konzultace s rodiči se prosím předem telefonicky domluvte

Plán výchovného poradce  na  školní  rok  2022/23


Výchovný poradce pro mimořádně sportovně nadané žáky
Mgr. Radka Svobodová (A17)

Kompetence: individuální vzdělávací plány sportovců, talentovaných žáků, koordinátorka ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

tel: 582 800 050
mail: r.svobodova(zavinac)gjwprostejov.cz

konzultační hodiny:  

V případě konzultace s rodiči prosím o telefonickou domluvu.

Plán výchovného poradce  na  školní  rok  2022/23


kariérová poradkyně
Mgr. Lenka Hádrová (A29)

Kompetence: spolupráce s VŠ, VOŠ a uměleckými školami, ověřování přihlášek k dalšímu studiu, konzultace pro doporučení vhodného dalšího studia


výchovná poradkyně pro spolupráci se zaměstnavateli 
RNDr. Ludmila Dankovičová (A22)

Kompetence: komunikace se zaměstnavateli, spolupráce s MENSA ČR


Školní metodik prevence:
Mgr. Jaromír Vanča (B01)

Kompetence: preventivní programy, prevence šikany, osobnostní rozvoj

tel: 582 800 058
mail: j.vanca(zavinac)gjwprostejov.cz

konzultační hodiny: pondělí 13.40 - 14.30, středa 12.45 - 13.30, jindy po domluvě


Školní metodik prevence
Mgr. Ondřej Raček (A19)

Kompetence: preventivní programy, prevence šikany, osobnostní rozvoj

tel: 582 800 048
mail: o.racek(zavinac)gjwprostejov.cz

konzultační hodiny: 

Minimální preventivní program pro školní rok 2022/23

Doporučení pro žáky a rodiče pro období karanténních opatření 


Školní psycholožka: PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová (A39)

Kompetence: terapie, poradenství v oblasti duševní hygieny, psychické problémy, obtíže s učením, vztahy v kolektivu

Máš nějaké trápení? Zhoršil se Ti prospěch? Nikdo Ti nerozumí? Prožíváš těžké období? …Přijď si se mnou popovídat. Máš obavu, že Tvůj problém není dostatečně velký pro řešení s psychologem?... Neboj se a nech to na mém posouzení. To, co jiní vnímají za banalitu, to pro Tebe může být těžké, zatěžující. Nehodnoť se podle druhých a vyhledej mě. Když mě navštívíš, nebudeš na to sám. Zkusíme se na to podívat společně.

Někdy je období, kdy mám víc klientů, jindy zase míň. Zkus se nejprve ozvat, než za mnou půjdeš, jestli si před Tebou někdo jiný nerezervoval schůzku. Mrzelo by mě, kdybych po tom, co už ses za mnou odvážil, na Tebe neměla čas. Mé telefonní číslo je 774 290 782. Můj mail je kristina.kousalova@seznam.cz.

Může se taky stát, že Ti žádný výše uvedený čas či den nevyhovuje. Nevadí, ozvi se a něco vymyslíme. Určitě najdeme společnou cestu k setkání.

Služeb školního psychologa mohou využít studenti, rodiče, učitelé.  Nebojte se ozvat. Těším se na vás.

školní psycholog Kristina Kalabisová

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/skolni-poradenske-pracoviste
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému