Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2023/2024

28. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)

 

 

28. 8. – 31. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

28. 8. – 31. 8.

schůze PK (předsedové PK), příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci), práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

1. 9.

školení požárních hlídek (Mgr. L. Škvařil) schůzka TU s pracovníky školního poradenského pracoviště a s vedením školy (Mgr. R. Svobodová)

 

 

4. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Mgr. M. Müller), třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

4. 9.

provozní porada pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)

 

 

5. 9.

rozřazovací testy z AJ – žáci 1.A, 1.B (Mgr. M. Marek)

 

 

6. – 8. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

8. 9.

Přednášková noc

 

 

11. - 13. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. O. Raček)

 

 

13. – 15. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1.A (Mgr. O. Raček)

 

 

6. – 17. 9.

zahraniční exkurze do Nizozemí, Belgie, Velké Británie a Francie

(Ing. L. Matoušek)

 

 

12. – 15. 9.

literárně-historická exkurze do Prahy třída - O8.B

(PhDr. K. Krychtálková, Mgr. K. Divišová)

 

 

19. – 22. 9.

literárně-historická exkurze do Prahy třída - O8.A

(Mgr. P. Přibylová, Mgr. T. Přikryl)

 

 

19. 9. (út)

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim a prvních ročníků

 

 

25. 9. 

schůzka delegátů KP GJW

   

27. 9. (st)

imatrikulace žáků prim a prvních ročníků (Mgr. K. Divišová)

 

 

28. 9. (čt)

státní svátek – Den české státnosti

 

 

29. 9. (pá)

ředitelské volno

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

10. 10.

Školská rada GJW

 

 

11. 10.

plesový výbor 
   

17. – 20. 10.

literárně-historická exkurze do Prahy třída - 4.A
(Mgr. Z. Sadílková, Ing. R. Šubert)

 

 

23. – 25. 10.

literárně-historická exkurze do Prahy třída – 4. B

(Mgr. R. Moudrá, Mgr. L. Marčan)

 

 

25. 10. (st)

provozní porada pedagogického sboru

 

 

26. a 27. 10.

podzimní prázdniny

 

 

1. 11. (st)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

7. 11. (út)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků

třídní schůzky KP GJW

doplňovací volby do Školské rady GJW

 

 

17. 11. (pá)

státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

 

 

7. 12.

setkání třídních učitelů s pracovníky ŠPP (Mgr. R. Svobodová)

   
11. 12. provozní porada pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)
   
22. 12. ředitelské volno 
   

23. 12. – 2. 1.

vánoční prázdniny

 

 

leden

srovnávací testy z anglického jazyka (oktávy) (Mgr. M. Marek)

 

 

7. – 12. 1.

lyžařský výcvikový kurz (Hynčice – chata Spartak) - sekunda A, sekunda B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

26. 1. (pá)

uzavření klasifikace za 1. pololetí

 

 

29. 1. (po)

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí

 

 

30. 1. (út)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)
   

31. 1. (st)

předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

 

 2. 2. (pá)

pololetní prázdniny

 

 

5. 2. a 6. 2.

talentová zkouška do 1. ročníku čtyřletého gymnázia – obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou pro rok 2024/2025
(Mgr. R. Svobodová)

 

 

9. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů  tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

11. – 16. 2.

lyžařský výcvikový kurz (Hynčice – chata Sněženka) - kvinta A, kvinta B
(Mgr. T. Kolařík)

 

 

5. 3.

provozní porada
   

11. – 17. 3.

jarní prázdniny

 

 

17. - 22. 3.

lyžařský výcvikový kurz (Dolní Morava – chata Terezka) - 1. A, 1. B
(Mgr. T. Kolařík)

 

 

27. 3.

Akademie školy

 

 

28. 3. (čt)

velikonoční prázdniny

 

 

29. 3.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

1. 4.

Velikonoční pondělí

 

 

2. 4. (út)

maturitní písemná práce z českého jazyka

 

 

3. 4. (st)

maturitní písemná práce z AJ

 

 

4. 4. (čt)

maturitní písemná práce z 2. cizího jazyka
čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků
třídní schůzky KP GJW

 

 

12. a 15. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2023/2024 (JPZ z matematiky a českého jazyka) (Mgr. K. Divišová)

 

 

16. a 17. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2023/2024 (JPZ z matematiky a českého jazyka) (Mgr. K. Divišová)
ředitelské volno

 

 

26. 4. (pá)

ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky

 

 

29. 4. (po)

maturanti – poslední zvonění
závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd

 

 

1. 5. (st)

Státní svátek

 

 

2. – 7. 5.

maturitní zkouška – didaktické testy

 

 

3. 5.

předávání ročníkového vysvědčení maturantům

 

 

8. 5. (st)

Státní svátek – Den vítězství

 

 

20. - 24. 5.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B - jarní zkušební období (Mgr. J. Šišková) – ústní část

 

 

29. 5. (st)

jednání školské rady

 

 

30. 5.

fotografování tříd a pedagogického sboru
   

30. 5.

slavnostní předávání maturitního vysvědčení

 

 

květen/červen

srovnávací testy – AJ (kvarta, kvinta, sexta, septima) (Mgr. M. Marek)

 

 

3. 6.

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků
třídní schůzky KP GJW
volby do školské rady
   

8. 6.

volejbalový turnaj smíšených družstev o pohár Jiřího Wolkera
   
14. 6. O1.B – dopravní výchova (Mgr. B. Klíč)
   

červen

třídní schůzky budoucích prvních ročníků

 

 

21. 6. (pá)

uzavření klasifikace za 2. pol. školního roku

 

 

16. - 21. 6.

sportovní kurz septim a 3. ročníků (Mgr. R. Svobodová, Mgr. B. Klíč)
   

24. 6.

O1.A – dopravní výchova (Mgr. B. Klíč)

 

 

24. 6. (po)

klasifikační pedagogická rada za 2. pol.

 

 

26. a 27. 6.

sportovní dny GJW (Mgr. B. Klíč)

 

 

28. 6. (pá)

slavnostní předání ročníkových vysvědčení
ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada

 

Dodatky: 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pondělí od 8.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2023/2024 podle potřeby školy.

 

Mgr. M. Müller v.r.

ředitel školy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému