Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2023/2024

28. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)

 

 

28. 8. – 31. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

28. 8. – 31. 8.

schůze PK (předsedové PK), příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci), práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

1. 9.

školení požárních hlídek (Mgr. L. Škvařil) schůzka TU s pracovníky školního poradenského pracoviště a s vedením školy (Mgr. R. Svobodová)

 

 

4. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Mgr. M. Müller), třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

4. 9.

provozní porada pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)

 

 

5. 9.

rozřazovací testy z AJ – žáci 1.A, 1.B (Mgr. M. Marek)

 

 

6. – 8. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

8. 9.

Přednášková noc

 

 

11. - 13. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. O. Raček)

 

 

13. – 15. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1.A (Mgr. O. Raček)

 

 

6. – 17. 9.

zahraniční exkurze do Nizozemí, Belgie, Velké Británie a Francie

(Ing. L. Matoušek)

 

 

12. – 15. 9.

literárně-historická exkurze do Prahy třída - O8.B

(PhDr. K. Krychtálková, Mgr. K. Divišová)

 

 

19. – 22. 9.

literárně-historická exkurze do Prahy třída - O8.A

(Mgr. P. Přibylová, Mgr. T. Přikryl)

 

 

19. 9. (út)

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim a prvních ročníků

 

 

25. 9. 

schůzka delegátů KP GJW

   

27. 9. (st)

imatrikulace žáků prim a prvních ročníků (Mgr. K. Divišová)

 

 

28. 9. (čt)

státní svátek – Den české státnosti

 

 

29. 9. (pá)

ředitelské volno

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

10. 10.

Školská rada GJW

 

 

11. 10.

plesový výbor 
   

17. – 20. 10.

literárně-historická exkurze do Prahy třída - 4.A
(Mgr. Z. Sadílková, Ing. R. Šubert)

 

 

23. – 25. 10.

literárně-historická exkurze do Prahy třída – 4. B

(Mgr. R. Moudrá, Mgr. L. Marčan)

 

 

25. 10. (st)

provozní porada pedagogického sboru

 

 

26. a 27. 10.

podzimní prázdniny

 

 

1. 11. (st)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

7. 11. (út)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků

třídní schůzky KP GJW

doplňovací volby do Školské rady GJW

 

 

17. 11. (pá)

státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

 

 

23. 12. – 2. 1.

vánoční prázdniny

 

 

leden

srovnávací testy z anglického jazyka (oktávy) (Mgr. M. Marek)

 

 

7. – 12. 1.

lyžařský výcvikový kurz (Hynčice – chata Spartak) - sekunda A, sekunda B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

26. 1. (pá)

uzavření klasifikace za 1. pololetí

 

 

29. 1. (po)

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí

 

 

 31. 1. (st)

předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

 

 2. 2. (pá)

pololetní prázdniny

 

 

5. 2. a 6. 2.

talentová zkouška do 1. ročníku čtyřletého gymnázia – obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou pro rok 2024/2025
(Mgr. R. Svobodová)

 

 

9. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů  tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

11. – 16. 2.

lyžařský výcvikový kurz (Hynčice – chata Sněženka) - kvinta A, kvinta B
(Mgr. T. Kolařík)

 

 

21. 2. (st)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

11. – 17. 3.

jarní prázdniny

 

 

17. - 22. 3.

lyžařský výcvikový kurz (Dolní Morava – chata Terezka) - 1. A, 1. B
(Mgr. T. Kolařík)

 

 

27. 3.

Akademie školy

 

 

28. 3. (čt)

velikonoční prázdniny

 

 

29. 3.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

1. 4.

Velikonoční pondělí

 

 

2. 4. (út)

maturitní písemná práce z českého jazyka

 

 

3. 4. (st)

maturitní písemná práce z AJ

 

 

4. 4. (čt)

maturitní písemná práce z 2. cizího jazyka
čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků třídní schůzky KP GJW

 

 

12. a 15. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2023/2024 (JPZ z matematiky a českého jazyka) (Mgr. K. Divišová)

 

 

16. a 17. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2023/2024 (JPZ z matematiky a českého jazyka, školní přijímací zkouška z AJ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

26. 4. (pá)

ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky

 

 

29. 4. (po)

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd

 

 

30. 4. (út)

maturanti – poslední zvonění

 

 

1. 5. (st)

Státní svátek

 

 

2. – 7. 5.

maturitní zkouška – didaktické testy

 

 

3. 5.

předávání ročníkového vysvědčení maturantům

 

 

8. 5. (st)

Státní svátek – Den vítězství

 

 

květen

fotografování tříd a pedagogického sboru

 

 

20. - 24. 5.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B - jarní zkušební období (Mgr. J. Šišková) – ústní část

 

 

29. 5. (st)

provozní porada pedagogického sboru

 

 

31. 5.

slavnostní předávání maturitního vysvědčení

 

 

květen/červen

srovnávací testy – AJ (kvarta, kvinta, sexta, septima) (Mgr. M. Marek)

 

 

3. - 7. 6.

sportovní kurz septim a 3. ročníků (Mgr. R. Svobodová, Mgr. B. Klíč)

 

 

červen

třídní schůzky budoucích prvních ročníků

 

 

21. 6. (pá)

uzavření klasifikace za 2. pol. školního roku

 

 

24. a 25. 6.

primy – dopravní výchova (Mgr. B. Klíč)

 

 

24. 6. (po)

klasifikační pedagogická rada za 2. pol.

 

 

26. a 27. 6.

sportovní dny GJW (Mgr. B. Klíč)

 

 

28. 6. (pá)

slavnostní předání ročníkových vysvědčení
ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada

 

Dodatky: 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pondělí od 8.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2023/2024 podle potřeby školy.

 

Mgr. M. Müller v.r.

ředitel školy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému