Hlavní stránka > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2019/2020

26. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M. Šmucr)

 

 

26. 8. – 30. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

26. 8. – 30. 8.

schůze PK (předsedové PK)

příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci)

práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

28. 8.

školení BOZP a PO (Mgr. L. Škvařil)

 

 

2. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Ing. M. Šmucr)

třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

2. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

 

 

4. – 6. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. J. Vanča)

 

 

9. - 11. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1. A (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. 9.

plesový výbor (K. Divišová)

 

 

11. – 13. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. 9.

maturitní zkouška – v náhradním termínu (Mgr. M. Müller)

 

 

16. 9.

doplňovací volby do Školské rady GJW - zástupce z řad zletilých

studentů 

   

17. 9. (út)

schůzka delegátů KP GJW

 

 

17. – 20. 9.

literárně-historické exkurze v Praze třída O8.A (Ing. R. Šubert)

 

 

18. – 19. 9.

exkurze třídy O3.B – kemp Baldovec (Mgr. D. Přikrylová)

 

 

19. – 30. 9.

zahraniční exkurze do Velké Británie (Mgr. R. Moudrá)

 

 

25. 9. (st)

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim, prvních ročníků a tercie B

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

8. – 11. 10.

literárně-historické exkurze v Praze třídy - O8.B (Mgr. J. Haluza, B. Valoušková), 4. A (Mgr. H. Hnízdilová, Mgr. H. Oříšková),

4.B (Svobodová G., Juráková)

 

 

10. 10.

Školská rada GJW (Ing. M.Šmucr) 
   

18. 10. (pá)

slavnostní přivítání studentů 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studia (Mgr. A. Pospíšil, Mgr. D. Přikrylová)

 

 

18. 10. a 19. 10.

(pá, so)

oslavy 120. výročí založení školy, Dny otevřených dveří (Ing. M.Šmucr)

 

 

29. 10. a 30. 10.

(út, st)

podzimní prázdniny

 

 

31. 10. a 1. 11.

ředitelské volno 
   

6. 11. (st)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků

Třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

 

 

13. 11. (st)

Scholaris Prostějov (Mgr. K. Divišová)

 

 

4. 12. (st)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

23. 12. – 3. 1.

vánoční prázdniny

 

 

19. – 24. 1.

LVK - 1.A, 1.B, kvinta A, kvinta B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

27. 1. (po)

uzavření klasifikace za 1. pololetí

 

 

28. 1.

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (Ing. M. Šmucr)

 

 

30. 1. (čt)

předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí (Mgr. M. Müller)

 

 

31. 1. (pá)

pololetní prázdniny

 

 

7. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

8. 2.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

10. 2. – 16. 2.

jarní prázdniny

 

 

březen

přípravné kurzy k přijímací zkoušce pro uchazeče o studium

(Mgr. K. Divišová)

 

 

únor/ březen

LVK - sekunda A, sekunda B

 

 

7. 3.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

březen – duben

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

1. 4. (st)

pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování za 3. čtvrtletí a třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

 

 

4. 4.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

8. 4.

maturitní zkouška - písemná práce z jazyků

 

 

duben

Akademie školy (Mgr. I. Juráková)

 

 

9. 4.

velikonoční prázdniny

 

 

10. 4.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

13. 4.

 Velikonoční pondělí

   

14. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 - 1. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
15. 4. přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 - 2. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
16. 4.  přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 - 1. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
17. 4.  přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 - 2. termín (Mgr. K. Divišová) 
   
30. 4.  maturitní zkouška - písemná práce z jazyků

 

 

1. 5. (pá)

státní svátek

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

4. – 6. 5.

maturitní zkouška - didaktické testy

   

7. 5.

Majáles 

 

 

8. 5. (pá)

státní svátek

 

 

květen/červen

focení tříd a pedagogického sboru

 

 

květen/červen

srovnávací testy – AJ (kvarta, kvinta, sexta) (Mgr. M. Marek)

 

 

18. – 22. 5.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B

- jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – ústní část

 

 

23. 5.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

29. 5. (pá)

slavnostní předání maturitních vysvědčení

 

 

červen

sportovní kurz třetích ročníků a septim (Mgr. V. Zbořilová)

 

 

1. – 19. 6.

exkurze a poznávací zájezdy (třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími)

 

 

2. – 5. 6.

sportovní kurz třetích ročníků a septim (Mgr. V. Zbořilová) 

   
7. – 13. 6. zahraniční exkurze do Velké Británie (Mgr. I. Pechová) 
   

červen

sportovní dny GJW (Mgr. V. Zbořilová)

 

 

červen

návštěva dopravního hřiště - primy (Mgr. V. Zbořilová)

 

 

30. 6. (út)

slavnostní předání ročníkových vysvědčení ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada (Ing. M. Šmucr)

 

 

červenec/srpen

letní filmový tábor Sobotín (Ing. M. Šmucr)

Dodatky:

 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pátek od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2019/2020 podle potřeby školy. 

 

Ing. Michal Šmucr v. r.

ředitel školy

Aktuální informace

Odjezd na lyžařský kurz prvních ročníků a kvint je v neděli 19. 1. ve 13.00 hod. od budovy školy.

Dne 8. 1. 2020 byly na e-mailové adresy zákonných zástupců odeslány Pozvánky k talentové zkoušce pro uchazeče do prvního ročníku oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou.

V průběhu příštího týdne se uskuteční školní písemné kolo olympiády v anglickém jazyce. Nejmladší studenti z prim a sekund se zúčastní všichni v rámci hodin anglického jazyka. Účastníci z řad starších… více.

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo listopadové číslo školního časopisu.

Na sekretariátu lze zakoupit almanach školy ke 120. výročí založení GJW. Cena je 270 Kč.
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému