Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2022/2023

(dle hygienických podmínek)

26. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)

školení BOZP zaměstnanců školy (Mgr. L. Škvařil)

 

 

26. 8. – 31. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

26. 8. – 31. 8.

schůze PK (předsedové PK) příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci) práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

31. 8.

provozní porada pedagogického sboru

 

 

1. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Mgr. M. Müller), třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

1. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. J. Šišková)

 

 

2. 9.

rozřazovací testy z AJ - žáci 1.A, 1.B (Mgr. M. Marek)

 

 

5. – 7. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. J. Vanča)

 

 

7. 9.

maturitní zkouška – náhradní termín (Mgr. J. Šišková)

 

 

7. - 9. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

9. 9.

Přednášková noc

 

 

12. – 14. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1.A (Mgr. J. Vanča)

 

 

13. – 16. 9.

literárně-historická exkurze do Prahy třída - O8.A (Mgr. I. Krahulcová, Mgr. K. Divišová),  třída – 4. B (Mgr. J. Haluza, Mgr. R. Svobodová)

 

 

20. – 23. 9.

literárně-historická exkurze do Prahy třída – 4.A (Mgr. Z. Sadílková, Ing. R. Šubert)

 

 

22. 9. (čt)

schůzka delegátů KP GJW

 

 

26. 9. (po)

provozní porada pedagogického sboru

 

 

26. 9.

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim a prvních ročníků

 

 

27. 9. (út)

imatrikulace žáků prim a prvních ročníků (Mgr. K. Divišová)

 

 

 

 

28. 9. (st)

státní svátek – Den české státnosti

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

5. a 6. 10.

Konference sportovních gymnázií (Mgr. M. Müller, Mgr. R. Svobodová)

 

 

11. 10.

Školská rada GJW

 

 

15. – 29. 10.

metodický a jazykový výjezd v rámci projektu Erasmus+
(Mgr. P. Přibylová, Mgr. I. Pechová, Mgr. I. Krahulcová)

 

 

18. – 21. 10.

literárně-historická exkurze do Prahy třída - O8.B (Mgr. H. Hnízdilová, Mgr. B. Valoušková)

 

 

25. 10.

provozní porada pedagogického sboru

 

 

26. a 27. 10.

podzimní prázdniny

 

 

28. 10. (pá)

státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

 

 

říjen – listopad

ČŠI testování tělesné zdatnosti žáků 2. ročníků

 

 

3. 11. (čt)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

8. 11. (út)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků

třídní schůzky KP GJW

doplňovací volby do školské rady

schůzka delegátů KP GJW

 

 

17. 11. (čt)

státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

 

 

18. 11. (pá)

ředitelské volno 
   

15. 12.

projektový den - Vánoce
   
21. - 22. 12. ředitelské volno
   

23. 12. – 2. 1.

vánoční prázdniny

 

 

Leden

srovnávací testy z anglického jazyka (oktávy) (Mgr. M. Marek)

 

 

26. 1. (čt)

uzavření klasifikace za 1. pololetí

 

 

27. 1. (pá)

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí

 

 

31. 1.

(út) předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

 

1. a 2. 2.

talentová zkouška do 1. ročníku čtyřletého gymnázia – obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou pro rok 2023/2024
(Mgr. R. Svobodová)

 

 

3. 2. (pá)

pololetní prázdniny

 

 

10. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

12. 2. – 17. 2.

lyžařský výcvikový kurz (Hynčice – chata Sněženka) - 1. A, 1. B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

21. 2. (út)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová) 
   

26. 2. – 3. 3.

lyžařský výcvikový kurz (Dolní Morava – chata Terezka) - kvinta A, kvinta B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

6. – 12. 3.

jarní prázdniny

 

 

12. 3. – 17. 3.

lyžařský výcvikový kurz (Hynčice – Stará Škola) - sekunda A, sekunda B (Mgr. Z. Bálintová)

 

 

20. 3. 

schůzka třídních učitelů se členy školního poradenského pracoviště

   

30. 3. (čt)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků Třídní schůzky KP GJW

 

 

3. 4. (po)

maturitní písemná práce z českého jazyka

 

 

4. 4. (út)

maturitní písemná práce z AJ

 

 

5. 4. (st)

maturitní písemná práce z 2. cizího jazyka

 

 

5. 4.

Akademie školy

 

 

6. 4. (čt)

velikonoční prázdniny

 

 

7. 4.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

10. 4.

 Velikonoční pondělí

 

 

13. 4. (čt)

ředitelské volno
přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní  rok 2023/2024 – 1. termín (JPZ z matematiky a českého jazyka)
(Mgr. K. Divišová)

 

 

14. 4. (pá)

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní  rok 2023/2024 – 2. termín (JPZ z matematiky a českého jazyka)
(Mgr. K. Divišová)
maturanti - studijní volno

 

 

17. 4. (po)

ředitelské volno
přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní  rok 2023/2024 – 1. termín (JPZ z matematiky a českého jazyka, školní přijímací zkouška z AJ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

18. 4. (út)

přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní  rok 2023/2024 – 2. termín (JPZ z matematiky a českého jazyka, školní přijímací zkouška z AJ) (Mgr. K. Divišová)
maturanti - studijní volno

 

 

27. 4. (čt)

ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky

 

 

28. 4. (pá)

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd
maturanti – poslední zvonění

 

 

1. 5. (po)

Státní svátek

 

 

2. – 5. 5.

maturitní zkouška – didaktické testy

 

 

8. 5. (po)

Státní svátek – Den vítězství

   

15. 5. 

fotografování tříd a pedagogického sboru 

 

 

16. - 19. 5.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B - jarní zkušební období (Mgr. J. Šišková) – ústní část

 

 

květen/červen

srovnávací testy – AJ (kvarta, kvinta, sexta, septima)  (Mgr. M. Marek)

 

 

květen – červen

sportovní kurz septim a 3. ročníků (Mgr. R. Svobodová, Mgr. B. Klíč)

 

 

červen

slavnostní předání maturitního vysvědčení

 

 

červen

návštěva dopravního hřiště - prima A, B (Mgr. B. Klíč)

 

 

23. 6. (pá)

uzavření klasifikace za 2. pol. školního roku

 

 

26. 6. (po)

klasifikační pedagogická rada za 2. pol.

 

 

28. a 29. 6.

sportovní dny GJW (Mgr. B. Klíč)

 

 

30. 6.

slavnostní předání ročníkových vysvědčení, ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada

 


Dodatky: 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pondělí od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2021/2022 podle potřeby školy.

 

Mgr. M. Müller v.r.

ředitel školy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému