Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2021/2022

(dle hygienických podmínek)

26. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)

 

 

30. 8.

třídní schůzky prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia a 2.A (Mgr. K. Divišová)

 

 

26. 8. – 31. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

26. 8. – 31. 8.

schůze PK (předsedové PK)

 

příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci) práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

1. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Mgr. M. Müller), třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

1. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. J. Šišková)

 

 

1. 9.

provozní porada pedagogického sboru

 

 

6. – 8. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. J. Vanča)

 

 

8. - 10. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1. A (Mgr. J. Vanča)

 

 

13. – 15. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

14. – 17. 9.

literárně-historická exkurze do Prahy

 

třída - O8.A (Mgr. K. Krychtálková, Mgr. I. Apltauerová - Žáková), třída – 4. A (Mgr. H. Oříšková, Mgr. H. Hnízdilová)

 

 

21. 9. (út)

schůzka delegátů KP GJW

 

 

21. – 24. 9.

literárně-historická exkurze do Prahy

 

třída - O8.B (Mgr. F. Střídecký, Mgr. A. Pospíšil), třída – 4. B (Mgr. M. Marková, Mgr. V. Jančíková)

 

 

22. 9.

provozní porada pedagogického sboru

   

23. 9.

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim a prvních ročníků

 

 

27. 9.

ředitelské volno

 

 

28. 9. (út)

státní svátek – Den české státnosti

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

1. 10.

imatrikulace žáků prim a prvních ročníků

 

 

6. 10.

Školská rada GJW

   
25. a 26. 10. ředitelské volno 
   

27. a 29. 10.

podzimní prázdniny

 

 

28. 10. (čt)

státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

 

 

10. 11. (st)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků

 

Třídní schůzky KP GJW (online)

 

 

17. 11. (st)

státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

 

 

23. 11. (út)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

1. 12.

provozní porada
Třídní schůzky KP GJW

 

 

21. - 22. 12.

ředitelské volno 
   

23. 12. – 2. 1.

vánoční prázdniny

 

 

9. – 14. 1.

Lyžařský výcvikový kurz (Hynčice pod Sušinou)

 

- sekunda A, sekunda B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

16. – 21. 1.

Lyžařský výcvikový kurz (Staré Hamry)

 

- 1.A, 1.B, kvinta A, kvinta B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

26. 1. (st)

uzavření klasifikace za 1. pololetí

 

 

27. 1. (čt)

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí

 

 

31. 1. (po)

předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

 

1. a 2. 2.

talentová zkouška do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

 

– obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou pro rok 2022/2023 (Mgr. R. Svobodová)

 

 

4. 2. (pá)

pololetní prázdniny

 

 

28. 2. – 6. 3.

jarní prázdniny

 

 

8. 3.

provozní porada pedagogického sboru 
   
29. 3. přednáška o onemocnění leukémií, jak funguje Český národní registr dárců kostní dřeně - pro žáky 3. a 4. ročníků, septim a oktáv
   

30. 3. (st)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků Třídní schůzky KP GJW

   
2. 4.  reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová) 
   

5. 4.

maturitní písemná práce z českého jazyka

 

 

6. 4.

maturitní písemná práce z anglického jazyka

   

7. 4.

maturitní písemná práce z 2. cizího jazyka

   

12. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2022/2023 – 1. termín (JPZ z matematiky a českého jazyka)
(Mgr. K. Divišová)

   
13. 4. přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2022/2023 – 2. termín (JPZ z matematiky a českého jazyka)
(Mgr. K. Divišová)
   

14. 4.

Velikonoční prázdniny

 

 

15. 4.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

18. 4.

Velikonoční pondělí

 

 

19. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2022/2023 – 1. termín (JPZ z matematiky a českého jazyka, školní přijímací zkouška z AJ) (Mgr. K. Divišová)

   
20. 4.  přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2022/2023 – 2. termín (JPZ z matematiky a českého jazyka, školní přijímací zkouška z AJ)
(Mgr. K. Divišová) 
   

28. 4.

ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky

 

 

29. 4.

ČŠI PISA 2022 - šetření zaměřené na matematickou gramotnost (pouze žáci 4letého studia narození v roce 2006)
   

29. 4.

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd

 

 

2. – 4. 5.

maturitní zkouška – didaktické testy

 

 

12. 5.

ČŠI výběrové zjišťování výsledků žáků ve šk. roce 2021/22 - O.4B 
   
13. 5.  ČŠI výběrové zjišťování výsledků žáků ve šk. roce 2021/22 - O.4A 
   

16. - 19. 5.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B

 

- jarní zkušební období (Mgr. J. Šišková) – ústní část

   

24. 5. 

fotografování tříd a pedagogického sboru 

   

květen/červen

srovnávací testy – AJ (kvarta, kvinta, sexta, septima)

 

(Mgr. M. Marek)

 

 

5. – 8. 6.

sportovní kurz septim (Hynčice pod Sušinou) (Mgr. B. Klíč)

 

 

8. – 10. 6.

sportovní kurz 3. ročníků (Hynčice pod Sušinou) (Mgr. B. Klíč) 
   
   

20. 6.

návštěva dopravního hřiště - prima A  (Mgr. B. Klíč) 
   

24. 6. (pá)

uzavření klasifikace za 2. pol. školního roku

 

 

27. 6.

návštěva dopravního hřiště - prima B  (Mgr. B. Klíč)  
   

27. 6. (po)

klasifikační pedagogická rada za 2. pol.

 

 

28. a 29. 6.

sportovní dny GJW (Mgr. B. Klíč)

 

 

30. 6.

slavnostní předání ročníkových vysvědčení ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada


Dodatky: 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pondělí od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2021/2022 podle potřeby školy.

 

Mgr. M. Müller v.r.

ředitel školy

Kontakt

Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3
796 01 Prostějov
E-mail: gjw@gjwprostejov.cz
Facebook: facebook.com/gjwprostejov
IČ: 479 222 06
REDIZO: 600 015 157
ID datové schránky: mzugyxh

Předmětové weby

Rychlé odkazy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému