Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2020/2021

(dle hygienických podmínek)

24. 8.

třídní schůzky prvních ročníků čtyřletého studia (Mgr. K. Divišová)

25. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Mgr. M. Müller)

25. 8.

třídní schůzky prvních ročníků osmiletého studia (Mgr. K. Divišová)

25. 8. – 31. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

25. 8. – 31. 8.

schůze PK (předsedové PK)

příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci)

práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

31. 8.

školení BOZP a PO (Mgr. L. Škvařil)

1. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Mgr. M. Müller)

třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti  (třídní učitelé)

1. 9.

provozní porada pedagogického sboru

1. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

2. – 4. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. J. Vanča)

7. - 9. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

7. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

9. – 11. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1. A (Mgr. J. Vanča)

21. 9. (po)

schůzka delegátů KP GJW

25. 9. 

ředitelské volno

28. 9. (po)

státní svátek – Den české státnosti

2. 10.

Miniimatrikulace žáků prim a prvních ročníků

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

21. 10.

Školská rada GJW

26. a 27. 10.  prázdniny – rozhodnutím vlády 

28. 10. (st)

státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

29. 10. a 30. 10. (čt, pá)

podzimní prázdniny

listopad

volby do Školské rady GJW

17. 11.

státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

11. 11. (st)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků

 

 Třídní schůzky KP GJW (dle hygienických podmínek)

2. 12. (st)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová) - zrušeno

23. 12. – 3. 1.

vánoční prázdniny

25. 1. (po)

uzavření klasifikace za 1. pololetí

26. 1.

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí

28. 1. (čt)

předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

29. 1. (pá)

pololetní prázdniny

5. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)
(dle hygienických podmínek)

15. 2. – 21. 2.

jarní prázdniny

28. 2. – 5. 3.

LVK - sekunda A, sekunda B (Mgr. T. Kolařík)

1. 4.

Velikonoční prázdniny

2. 4.

Velký pátek (státní svátek)

5. 4.

 Velikonoční pondělí

7. 4.

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků Třídní schůzky KP GJW

duben

 maturitní písemná práce z ČJL a cizích jazyků
duben školní přijímací zkouška z anglického jazyka do 1. ročníku osmiletého studia (Mgr. K. Divišová)

12. 4.

přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 – 1. termín (Mgr. K. Divišová)
13. 4. přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 – 2. termín (Mgr. K. Divišová)
14. 4. přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 – 1. termín (Mgr. K. Divišová)
15. 4. přijímací zkoušky do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 – 2. termín (Mgr. K. Divišová) 

29. 4.

ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky

30. 4.

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd

květen

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B

květen

Majáles

květen/červen

srovnávací testy z anglického jazyka pro studenty VG osmiletého studia

31. 5. – 4. 6.

sportovní kurz 3. ročníků a septim (Mgr. V. Zbořilová, Mgr. R. Svobodová)

22. 6.

uzavření klasifikace za 2. pol. školního roku

23. 6.

klasifikační pedagogická rada za 2. pol.

28. a 29. 6.

sportovní dny GJW (Mgr. V. Zbořilová, Mgr. R. Svobodová)

28. a 29. 6.

návštěva dopravního hřiště - primy (Mgr. V. Zbořilová)

30. 6.

slavnostní předání ročníkových vysvědčení ukončení školního roku a závěrečná pracovní porada

červenec/srpen

letní filmový tábor Sobotín


Dodatky:
 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pondělí od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2020/2021 podle potřeby školy.

 

Mgr. M. Müller v.r.

ředitel školy