Hlavní stránka > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020
a
plán pedagogických rad a pracovních porad ve školním roce 2019/2020

26. 8.

pracovní porada pedagogického sboru (Ing. M. Šmucr)

 

 

26. 8. – 30. 8.

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (Mgr. K. Divišová)

 

 

26. 8. – 30. 8.

schůze PK (předsedové PK)

příprava učeben a kabinetů (všichni pracovníci)

práce ve třídách, třídnické práce (třídní učitelé)

 

 

28. 8.

školení BOZP a PO (Mgr. L. Škvařil)

 

 

2. 9.

slavnostní zahájení školního roku (Ing. M. Šmucr)

třídnické práce /BOZP a PO, školní řád, atd./ organizační záležitosti (třídní učitelé)

 

 

2. 9.

maturitní zkouška – opravná (Mgr. M. Müller)

 

 

4. – 6. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy A (Mgr. J. Vanča)

 

 

9. - 11. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky 1. A (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. 9.

plesový výbor (K. Divišová)

 

 

11. – 13. 9.

adaptační kurz v Jedovnici pro žáky primy B (Mgr. J. Vanča)

 

 

11. 9.

maturitní zkouška – v náhradním termínu (Mgr. M. Müller)

 

 

16. 9.

doplňovací volby do Školské rady GJW - zástupce z řad zletilých

studentů 

   

17. 9. (út)

schůzka delegátů KP GJW

 

 

17. – 20. 9.

literárně-historické exkurze v Praze třída O8.A (Ing. R. Šubert)

 

 

18. – 19. 9.

exkurze třídy O3.B – kemp Baldovec (Mgr. D. Přikrylová)

 

 

19. – 30. 9.

zahraniční exkurze do Velké Británie (Mgr. R. Moudrá)

 

 

25. 9. (st)

schůzky zákonných zástupců a třídních učitelů žáků prim, prvních ročníků a tercie B

 

 

září – říjen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

8. – 11. 10.

literárně-historické exkurze v Praze třídy - O8.B (Mgr. J. Haluza, B. Valoušková), 4. A (Mgr. H. Hnízdilová, Mgr. H. Oříšková),

4.B (Svobodová G., Juráková)

 

 

10. 10.

Školská rada GJW (Ing. M.Šmucr) 
   

18. 10. (pá)

slavnostní přivítání studentů 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studia (Mgr. A. Pospíšil, Mgr. D. Přikrylová)

 

 

18. 10. a 19. 10.

(pá, so)

oslavy 120. výročí založení školy, Dny otevřených dveří (Ing. M.Šmucr)

 

 

29. 10. a 30. 10.

(út, st)

podzimní prázdniny

 

 

31. 10. a 1. 11.

ředitelské volno 
   

6. 11. (st)

čtvrtletní pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků

Třídní schůzky KP GJW (Ing. M. Šmucr)

 

 

13. 11. (st)

Scholaris Prostějov (Mgr. K. Divišová)

 

 

4. 12. (st)

Den otevřených dveří (Mgr. K. Divišová)

 

 

23. 12. – 3. 1.

vánoční prázdniny

 

 

19. – 24. 1.

LVK - 1.A, 1.B, kvinta A, kvinta B (Mgr. T. Kolařík)

 

 

27. 1. (po)

uzavření klasifikace za 1. pololetí

 

 

28. 1.

klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (Ing. M. Šmucr)

 

 

30. 1. (čt)

předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí (Mgr. M. Müller)

 

 

31. 1. (pá)

pololetní prázdniny

 

 

7. 2.

reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů tříd 4. A, 4. B, oktáva A, oktáva B (Mgr. K. Divišová)

 

 

8. 2.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

10. 2. – 16. 2.

jarní prázdniny

 

 

23. – 29. 2.                      

LVK - sekunda A, sekunda B

 

 

7. 3.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

únor - březen

praxe studentů (UP Olomouc, popř. jiné VŠ) (Mgr. K. Divišová)

 

 

11. 3.

zahájení distanční formy studia v souvislosti s infekčním onemocněním  Covid -19

 

 

10. 4.

Velký pátek (státní svátek)

 

 

13. 4.

 Velikonoční pondělí

   
24. 4.  ukončení klasifikace za 2. pol. – maturitní ročníky 
   
27. 4.

závěrečná pedagogická rada o prospěchu, absenci a chování žáků maturitních tříd (Ing. M. Šmucr)

   

1. 5. (pá)

státní svátek

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)

 

 

8. 5. (pá)

státní svátek

 

 

11. 5.

studenti maturitních ročníků – zahájení prezenční formy studia formou konzultací       

 

 

25. – 29. 5.

předávání ročníkových vysvědčení studentům maturitních ročníků v rámci konzultací

 

 

1. – 3. 6.                            

maturitní zkouška – didaktické testy 
   
4. 6.

školní přijímací zkouška z anglického jazyka – 1. termín (Mgr. K. Divišová)

 

 

5. 6.

školní přijímací zkouška z anglického jazyka – 2. termín (Mgr. K. Divišová)

 

 

8. – 12. 6.

svatý týden

   
8. 6.

přijímací zkoušky (JPZ z M a ČJ) do 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2020/2021  (Mgr. K. Divišová)

   
9. 6.

přijímací zkoušky (JPZ z M a ČJ) do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 (Mgr. K. Divišová)

   
13. 6.  Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová)
   
15. – 19. 6.

maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.B, oktáva A, oktáva B - jarní zkušební období (Mgr. M. Müller) – ústní část 

   
22. – 24. 6. vracení a vydávání učebnic – nižší gymnázium
   
22. 6. uzavření klasifikace za 2. pol. 
   
23. 6. závěrečná klasifikační pedagogická rada (Ing. M. Šmucr) 
   

25. 6.

předávání ročníkových vysvědčení (primy – kvarty)

 

 

26. 6.

předávání ročníkových vysvědčení (kvinty – septimy, 1. -3. ročník)

   

26. 6.

slavnostní předání maturitních vysvědčení v aule školy (13 hod.)
   
27. 6. Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová) 
   

29. a 30. 6.

uzavírání třídní administrativy

 

 

11. 7.

Národní srovnávací zkoušky SCIO (RNDr. Anna Průšová) 
   

červenec/srpen

letní filmový tábor Sobotín (Ing. M. Šmucr)

Dodatky:

 

1. Provozní porady vedení školy se budou konat pravidelně v pátek od 9.00 hod.

2. Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených

 v Organizaci školního roku 2019/2020 podle potřeby školy. 

 

Ing. Michal Šmucr v. r.

ředitel školy

Aktuální informace

Do záložky Wolkroviny bylo vloženo tentokrát netradičně čtyřčíslo školního časopisu za březen - červen 2020. Přejeme příjemné předprázdninové čtení.

V záložce UCHAZEČI/Výsledky přijímacího řízení jsou umístěny výsledky pro osmiletý obor.

V záložce UCHAZEČI/Výsledky přijímacího řízení jsou umístěny výsledky pro čtyřleté obory.

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky z anglického jazyka jsou stanoveny na 16. 6. a 17. 6. 2020 na 9 hod.

Informace k organizaci maturit byly přidány do sekce VÝUKA/Maturitní zkouška

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/organizace-skolniho-roku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému