Gymnázium se sportovní přípravou

Výsledky přijímacího řízení

kód oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 

Kritéria pro přijetí

Prohlášení o volbě předmětů

Přihláška ke studiu

Talentová zkouškavidea

Učební plán

Ilustrační testy - CERMAT 

Žádáme zákonné zástupce, kteří mají zřízenu datovou schránku, aby uvedli ID do přihlášky ke studiu do kolonky Kontakt na zákonného zástupce.