Studijní obory

Studijní obory

 

Kód oboru

Název oboru

Školní vzdělávací program

Forma studia

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté Gymnázium - všeobecné   denní

Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). V ročníku bývá otevřena zpravidla 1 třída všeobecného zaměření. Od druhého ročníku si žák každý rok studia volí podle své předpokládané profesní orientace jeden volitelný předmět (za studium celkem 3).

 

Kód oboru

Název oboru                                          

Školní vzdělávací program  

Forma studia       

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium se sportovní přípravou  denní

Gymnázium se sportovní přípravou je určeno pro sportovně nadané absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška obsahující motorické testy. V ročníku bývá otevřena zpravidla 1 třída.  Od druhého ročníku si žák každý rok studia volí podle své předpokládané profesní orientace jeden volitelný předmět (za studium celkem 3).

 

Kód oboru    

Název oboru  

Školní vzdělávací program 

Forma studia 

79-41-K/81  Gymnázium osmileté English for the Future  denní

Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku bývají otevřeny zpravidla 2 paralelní třídy. Třídy jsou postaveny na bázi všeobecného zaměření s posílenou výukou anglického jazyka. Od třetího ročníku jsou některé tematické celky ve vybraných předmětech vyučovány v anglickém jazyce. V posledních třech ročnících studia si žák volí podle své předpokládané profesní orientace volitelné předměty (za studium celkem 3).

 

Kontakt

Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3
796 01 Prostějov
E-mail: gjw@gjwprostejov.cz
Facebook: facebook.com/gjwprostejov
IČ: 479 222 06
REDIZO: 600 015 157
ID datové schránky: mzugyxh

Předmětové weby

Rychlé odkazy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/studijni-obory
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému