Studijní obory

Studijní obory

 

Kód oboru

Název oboru

Školní vzdělávací program

Forma studia

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté Gymnázium - všeobecné   denní

Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). V ročníku bývá otevřena zpravidla 1 třída všeobecného zaměření. Ve třetím a čtvrtém ročníku si žák volí podle své předpokládané profesní orientace  3 volitelné předměty (2 + 1). 

Kód oboru

Název oboru                                          

Školní vzdělávací program  

Forma studia       

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium se sportovní přípravou  denní

Gymnázium se sportovní přípravou je určeno pro sportovně nadané absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška obsahující motorické testy. V ročníku bývá otevřena zpravidla 1 třída.  Ve třetím a čtvrtém ročníku si žák volí podle své předpokládané profesní orientace  3 volitelné předměty (2 + 1). 

Kód oboru    

Název oboru  

Školní vzdělávací program 

Forma studia 

79-41-K/81  Gymnázium osmileté English for the Future  denní

Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku bývají otevřeny zpravidla 2 paralelní třídy. Třídy jsou postaveny na bázi všeobecného zaměření s posílenou výukou anglického jazyka. Od třetího ročníku jsou některé tematické celky ve vybraných předmětech vyučovány v anglickém jazyce. V posledních dvou ročnících studia si žák volí podle své předpokládané profesní orientace 3 volitelné předměty (2+1). 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/studijni-obory
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému