8leté

kód oboru  79-41-K/81 Gymnázium

Výsledky přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na střední školy - informační web https://www.prihlaskynastredni.cz/

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce

Přihláška ke studiu

Kritéria pro přijetí 

Žáci se SVP

Ilustrační testy - CERMAT

Sdělení ředitele školy ve věci povolování vzdělávání podle IVP 

Žádáme zákonné zástupce, kteří mají zřízenu datovou schránku, aby uvedli ID do přihlášky ke studiu do kolonky Kontakt na zákonného zástupce.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/osmilete
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému