8leté

Výsledky přijímacího řízení

kód oboru  79-41-K/81 Gymnázium

Školní přijímací zkouška z AJ

Kritéria pro přijetí 

Přihláška ke studiu 

Vysvětlivky k přihláškám

Žáci se SVP

Učební plán

Ilustrační testy - CERMAT

Žádáme zákonné zástupce, kteří mají zřízenu datovou schránku, aby uvedli ID do přihlášky ke studiu do kolonky Kontakt na zákonného zástupce.