Hlavní stránka > Stravování

Stravování

aktuální jídelníček

informace k přihlášení a přihláška  

Školní stravování provádí službou Švehlova střední škola v Prostějově. Jídelní lístek nabízí výběr obědů ze dvou menu. Výběr je prováděn na terminálu pomocí identifikačního čipu

Podmínky pro stravování:
1/ registrace nových strávníků ve Školní jídelně, Vojáčkovo nám. č. 4. Stávající strávníci jsou rovněž povinni vyplnit přihlášku, kterou mohou odevzdat v jídelně na Vojáčkově nám. nebo

i ve výdejně na GJW;
2/ první platba - 560 Kč (20 obědů) v hotovosti u vedoucí jídelny pouze noví strávnici, stávající pokračují dál platbou na účet  trvalým příkazem.
Volba dalších plateb:
- trvalý příkaz na účet: 19-214 206 0227/0100, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení strávníka, var. symbol celé rodné číslo strávníka!, konst. symbol 0308;
- jednorázově na číslo účtu;
- hotovostní platba u vedoucí jídelny;
3/ nabídka ze 2 jídel, výběr a objednávka pomocí terminálu a ID karty nebo přes internet do 14,00 hod. Odhlášky přes internet si řídíte sami.

Přihlašovací údaje pro objednávání přes internet jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

4/ Vložené peníze jsou kumulovány na osobním účtu strávníka, z něj jsou odčerpávány objednávkami. Výše konta lze zjistit přiložením čipu na objednávkový terminál nebo na internetu.
Zbylá hotovost se vrací na všem na konci školního roku na Vaše účty.

5/ Bližší informace u vedoucí jídelny nebo telefonicky 582 345 516, 604 242 676 (Romana Horáková vedoucí  jídelny).

Žáci nižšího stupně osmiletého studia, kvint a 1. roč. čtyřletého studia se stravují v jídelně na GJW, žáci sext – oktáv a 2. – 4. roč. čtyřletého studia se stravují v jídelně Vojáčkovo nám. 4. 

Cena oběda – 28,- Kč. Výdej obědů na GJW je v čase 11:45 - 13:45. 

Žák nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s vnitřním řádem jídelny. Dále bere na vědomí,  že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 

 

Aktuální informace

Dnes byly zákonným zástupcům uchazečů zaslány poštou doporučeně pozvánky k přijímacím zkouškám. Na webových stránkách školy byly aktualizovány informace o přijímacích zkouškách.

Posun harmonogramu odborné práce - podrobnosti v záložce VÝUKA/Odborná práce

Organizace konzultací pro žáky maturitních ročníků od 11. 5. 2020 - v záložce VÝUKA/Maturitní zkouška

Nové termíny Národních srovnávacích zkoušek:
30. 5. – mimořádný termín, který proběhne formou on-line testování
13. 6. – NSZ IV.
27. 6. – NSZ V.
11. 7. – NSZ VI.

Vážení a milí studenti, vzhledem k stále trvajícím opatřením ohledně školní docházky nabízím distanční psychologickou pomoc. V případě potřeby mě kontaktujte mailem na této adrese: kristina.kousalova@seznam.cz,… více.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/stravovani
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému