Hlavní stránka > Partnerské školy

Partnerské školy

Tarup Skole, Odense, Dánsko

webové stránky: http://tarupskole.skoleporten.dk

Díky novému projektu z programu Erasmus+ „Before and After: Cultural Landscapes in Europe“ získalo Gymnázium Jiřího Wolkera od září 2019 novou partnerskou školu v dánském Odense.

Tarup Skole je veřejnou školou, působí na ní 43 učitelů a má 750 studentů, je tedy velikostí srovnatelná s GJW. Školní budova je situována v severo-západní části Odense ve čtvrti Tarup, mimo centrum dvousettisícového města.

Spolupráce s kolegy z dánské školy a jejími studenty bude podle projektu probíhat v rámci dvou let (2019-2021), věříme ale, že se nám stejně jako v případě dalších partnerů podaří navázat dlouhodobé přátelství.

Bo-ai International School, Si-an, Čína

facebook: www.facebook.com/BoAiInternational/

Partnerskou školou GJW je od února 2019 mezinárodní škola Bo-ai International School v čínském Si-anu, dvanáctimilionovém městě, kde se mj. nachází proslulá Terakotová armáda ze třetího století před naším letopočtem. K navázání spolupráce došlo díky osobní vazbě kolegy Mgr. Romáška, jehož bratr na škole působí jako učitel. Cílem spolupráce je vzájemná výměna zkušeností s výukou v kombinaci anglického a mateřského jazyka, kterou obě školy realizují. Spolupráce obou škol bude směřovat k poznávání kultury a života v Číně a v České republice formou vzájemných návštěv.

První z těchto návštěv proběhla v dubnu 2019, kdy do Číny odcestovala skupinka čtyř studentů semináře nepovinné čínštiny  (Veronika Radičová, Dominik Štencl, Tereza Turnová a Dominik Zajíček) společně se dvěma učiteli, kterým byli Mgr. Michal Marek a právě Mgr. Marek Romášek. 25. dubna 2019 odcestovali přes finské Helsinky do Si-anu a tam v partnerské škole navštívili výuku a prezentovali Českou republiku i naše gymnázium. Hostitelé jim navíc nabídli bohatý a atraktivní program, takže studenti z Hané mj. viděli Terakotovou armádu, označovanou někdy jako osmý div světa, nebo vystoupali na vrcholek chrámové hory a navštívili budhistický klášter. První výprava do Číny v historii školy se vrátila v noci 3. května 2019, plná skvělých zážitků i veliké motivace do dalšího studia čínštiny. 

Leppävirran lukio, Leppävirta, Finsko

webové stránky: https://peda.net/leppavirta/lukio

facebook: www.facebook.com/leppavirranlukio/

Od roku 2017 je partnerskou školou GJW finská Leppävirran lukio, která leží na jihovýchodě Finska, v desetitisícovém městečku Leppävirta. Škola se zaměřuje na vyšší stupeň středního vzdělávání, má 17 učitelů a 120 studentů. Partnerství vzniklo v rámci spolupráce v projektu Digital Storytelling Through Timelapse Videos. Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Cooperative de Enseñanza La Flota Futuro, Murcia, Španělsko

webové stránky: https://www.cclaflotamurcia.com/

facebook: www.facebook.com/cclaflota/ 

Partnerskou školou GJW je od roku 2017 škola La Flota, nacházející se ve městě Murcia na jihovýchodě Španělska. Na škole působí 65 učitelů a má 700 studentů, velikostí je tedy téměř identická s Gymnáziem Jiřího Wolkera. La Flota je školou bilingvní, část výuky se odehrává (opět podobně jako na GJW) v anglickém jazyce. I s touto školou spolupracujeme v rámci projektu Digital Storytelling Through Timelapse Videos. Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Léon - Foucault - Gymnasium Hoyerswerda
webové stránky: http://www.foucaultgymnasium.de

V roce 2010 navázala naše škola spolupráci s Gymnáziem Leona Foucaulta v německé Hoyerswerdě. Jedná se o moderní gymnázium se zaměřením na výtvarnou výchovu, cizí jazyky, matematiku a přírodní vědy. Nadějní mladí sportovci jsou podporováni ve sportovních třídách.Naše školy spolupracují na pravidelné organizaci Mezinárodních sportovních her mládeže. V listopadu 2010 pořádalo Gymnázium Leona Foucaulta Multikulturní týden, kterého se zúčastnili kromě jiných zahraničních škol i studenti GJW.

V roce 2015 se v Hoyerswerdě uskutečnily tradiční Mezinárodní sportovní hry partnerských škol. Soutěžilo se ve volejbale, fotbale, házené a plavání. Sportovní soutěže byly doprovázeny i kulturní prezentací jednotlivých škol. Program doplňoval společenský večer, který umožnil bližší seznámení studentů a prověření jazykových schopností v praxi. 

Zástupci partnerských škol se setkávají i mimo rámec sportovních klání, kde hovoří o spolupráci v dalších projektech. Účastní se rovněž poznávání kulturních a historických památek v oblastech, kde partnerské školy sídlí. V Hoyerswerdě se naplánovalo další setkání, které se bude konat  v Prostějově. Gymnázium Jiřího Wolkera se v roce 2016 zhostilo Mezinárodních sportovních her velmi dobře. Soutěžilo se ve sportovních disciplínách jako v Německu. Kulturní program byl zaměřen na kresbu v ulicích Prostějova. Společenský večer se uskutečnil v reprezentačních prostorách Národního domu, který si studenti partnerských škol celý prohlédli, stejně jako radnici města Prostějova. 

Liceum Ogólnoksztalcace Im. Powstaňcóv Wielkopolskich, Środa
webové stránky: http://www.losroda.pl/

V roce 2004 došlo k navázání přátelských kontaktů našeho gymnázia a polské školy obdobného typu Liceum Ogólnokształcące ve městě Środa Wielkopolska nedaleko Poznaně. Stalo se tak díky iniciativě naší bývalé absolventky a dlouholeté vyučující této školy, paní Dagmary Nowak. Nápad byl radostně přijat vedením obou škol a následné vzájemné návštěvy jen potvrdily naše očekávání.
V LO Środa Wlkp., jeho vyučujících a žácích, jsme našli přátele, se kterými si rozumíme nejenom díky malé jazykové bariéře. Máme totiž obdobné cíle, podobnou historickou zkušenost a překonáváme obdobné problémy. Velkým „motorem“ našich styků je z polské strany i ředitelka školy, paní Emilia Ostrowska. Vzájemné a velmi četné návštěvy nejsou v žádném případě formální. Patří mezi ně studijně - pedagogické pobyty učitelů, výměnné žákovské pobyty, sportovní utkání, kulturní akce…
V letech 2006-2007 jsme dva roky společně pracovali na evropském projektu Zmizelí sousedé, v jehož rámci jsme pátrali po stopách obětí holocaustu v našich městech. Rádi vzpomínáme na dva týdny strávené ve Środě, Poznani, Osvětimi, Krakově, Lešně, Hnězdně a dalších městech a věříme, že i polským přátelům se líbily Praha, Prostějov, Holešov, Třebíč i Mikulov.
Mezi nezapomenutelné momenty našich vztahů patří i vystoupení školního divadla Point v Środě v roce 2005. Česko-polsky hrané představení Oliwer Twist; sklidilo tehdy velký úspěch. V tomto roce se setkali i starostové obou měst, spolupráce se rozšířila i do dalších oblastí a trvá dosud. Novým impulzem pro obohacení našich styků bylo přistoupení Gymnázia Léona Foucaulta ve východoněmecké Hoyerswerdě v roce 2010.

Ve Środě se v září 2012 konaly první Mezinárodní sportovní hry. Na počátek roku 2013 je plánovaná další pracovní návštěva pana Uwe Blazejczyka, ředitele gymnázia v Hoyerswerdě. Vedení obou škol si od ní slibuje rozšíření spolupráce do dalších oblastí. Na červen 2013 připravujeme program opětovné návštěvy polských žáků.

Naposledy se studenti a učitelé všech partnerských škol setkali v červnu roku 2018 v polské Środě. Soutěžilo se ve stejných disciplínách mimo plavání. Kulturní setkání bylo zaměřeno na architekturu města a její výtvarné ztvárnění. Společenský večer byl netradiční a velmi zajímavý. Opékání v krásné přírodě u místního jezera bylo velmi dobrým prostředím pro vzájemné poznávání a přátelství studentů i učitelů. Naši hostitelé si zaslouží velké uznání. Všichni se těšíme na další mezinárodní sportovní hry v německé Hoyerswerdě roku 2019.

Aktuální informace

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo listopadové číslo školního časopisu.

Na sekretariátu lze zakoupit almanach školy ke 120. výročí založení GJW. Cena je 270 Kč.

Do záložky UCHAZEČI/Přijímací řízení na rok 2020/21 byla přidána kritéria pro přijetí.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/partnerske-skoly
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému