Hlavní stránka > Školní knihovna

Školní knihovna

Výpůjční řád

Účelem školní knihovny je poskytování knihovnických a informačních služeb. Nachází se

ve dvou místnostech v přízemí budovy B (B04, B05).

Slouží  studentům, učitelům nejen k poskytování prezenční a absenční služby, ale také

k propojení s výukou – k motivaci žáků a prostorově jako místo pro prezentaci školních

studentských projektů v různých vyučovacích hodinách.

 

Fond ŠK tvoří:

- knihovní fond s volným výběrem

- dokumentografický fond

- faktografický fond s příručkovými díly

Všechny tituly knihovního fondu jsou vedeny v elektronické databázi knihovního systému Clavius.

Pro evidenci výpůjček je využitá technologie čárového kódu.

 

Knižní fond se dělí na naučnou literaturu a beletrii a je pravidelně doplňován a rozšiřován formou

nákupu nové literatury z prostředků školy, KPG a také dary.

Knihovna obsahuje přes 12 000 titulů.

Uživatelé ŠK se řídí Výpůjčním řádem knihovny, kde je uvedena i výpůjční  doba.

Aktuální informace

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo listopadové číslo školního časopisu.

Na sekretariátu lze zakoupit almanach školy ke 120. výročí založení GJW. Cena je 270 Kč.

Do záložky UCHAZEČI/Přijímací řízení na rok 2020/21 byla přidána kritéria pro přijetí.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/skolni-knihovna
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému