Hlavní stránka > Stravování

Stravování

aktuální jídelníček

informace k přihlášení a přihláška  

Školní stravování provádí službou Švehlova střední škola v Prostějově. Jídelní lístek nabízí výběr obědů ze dvou menu. Výběr je prováděn na terminálu pomocí identifikačního čipu

Podmínky pro stravování:
1/ registrace nových strávníků ve Školní jídelně, Vojáčkovo nám. č. 4. Stávající strávníci jsou rovněž povinni vyplnit přihlášku, kterou mohou odevzdat v jídelně na Vojáčkově nám. nebo

i ve výdejně na GJW;
2/ první platba - 560 Kč (20 obědů) v hotovosti u vedoucí jídelny pouze noví strávnici, stávající pokračují dál platbou na účet  trvalým příkazem.
Volba dalších plateb:
- trvalý příkaz na účet: 19-214 206 0227/0100, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení strávníka, var. symbol celé rodné číslo strávníka!, konst. symbol 0308;
- jednorázově na číslo účtu;
- hotovostní platba u vedoucí jídelny;
3/ nabídka ze 2 jídel, výběr a objednávka pomocí terminálu a ID karty nebo přes internet do 14,00 hod. Odhlášky přes internet si řídíte sami.

Přihlašovací údaje pro objednávání přes internet jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

4/ Vložené peníze jsou kumulovány na osobním účtu strávníka, z něj jsou odčerpávány objednávkami. Výše konta lze zjistit přiložením čipu na objednávkový terminál nebo na internetu.
Zbylá hotovost se vrací na všem na konci školního roku na Vaše účty.

5/ Bližší informace u vedoucí jídelny nebo telefonicky 582 345 516, 604 242 676 (Romana Horáková vedoucí  jídelny).

Žáci nižšího stupně osmiletého studia, kvint a 1. roč. čtyřletého studia se stravují v jídelně na GJW, žáci sext – oktáv a 2. – 4. roč. čtyřletého studia se stravují v jídelně Vojáčkovo nám. 4. 

Cena oběda – 28,- Kč. Výdej obědů na GJW je v čase 11:45 - 13:45. 

Žák nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s vnitřním řádem jídelny. Dále bere na vědomí,  že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 

 

Aktuální informace

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo listopadové číslo školního časopisu.

Na sekretariátu lze zakoupit almanach školy ke 120. výročí založení GJW. Cena je 270 Kč.

Do záložky UCHAZEČI/Přijímací řízení na rok 2020/21 byla přidána kritéria pro přijetí.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/stravovani
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému