Návštěva naší školy absolventy z roku 1956

V pátek dne 7. 6. 2024 přivítalo GJW vzácnou návštěvu. Absolventi tehdejší ještě jedenáctiletky – třídy XI. A zavítali (v rámci každoročního srazu!) na prohlídku naší školy. Letos se sešli po 68 letech od složení maturitní zkoušky. Třídní profesorkou tehdejší XI. A byla Olga Bednaříková, na kterou také mnozí vzpomínali. Za necelou hodinu si prohlédli zejména budovu A, kde se jim vybavovaly vzpomínky nejrůznějšího charakteru.

Navštívilo nás 6 absolventů ročníku 1956, bohužel 2 další při cestě z Prahy byli zdrženi vážnou vlakovou nehodou na Pardubickém nádraží a prohlídku tak nestihli. Za zmínku možná stojí to, že pouze jeden z nich zůstal v Prostějově a ostatní se tak na sraz každoročně sjíždějí do Prostějova z celé České republiky, převážně ale Prahy a někteří dokonce ze Slovenska.

Po maturitě se každý z nich vydal jiným směrem, ale všichni dělali a zastávali velmi zajímavé profese a pozice. Aleš Prokop se celý život zabýval biotechnologiemi, z toho 25 let ve Spojených státech Amerických. Leoš Novák působil ve Fyzikálním ústavu Československé akademie věd, Bohuslav Dušek působil jako vyučující a výzkumný pracovník na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Vladimír Vožda byl po studiu na ČVUT v Praze vedoucím konstrukce tehdejšího Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově, Milena Králová po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zastávala funkci zástupkyně šéflékařky Hygienické stanice hlavního města Prahy, ale učila i přírodovědné předměty na základní, střední a později i vyšší odborné škole. Jaroslav Hlačík byl učitelem Tělesné výchovy a Zeměpisu a poté 10 let působil v České školní inspekci.

Snažil jsem se zodpovědět všechny jejich dotazy k dřívějšímu i dnešnímu chodu školy. Byl jsem opravdu překvapen jak v jejich věku 85-86 let, po 25ti letech v důchodu, jsou všichni vitální, mají přehled na velmi vysoké úrovni a výborné duševní zdraví. Bylo mi skutečně ctí je potkat a naší školou provést. 

Ing. Radim Šubert, Ph.D.

     

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/navsteva-nasi-skoly-absolventy-z-roku-1956
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému