Středoškolská odborná činnost ve školním roce 2023/2024

V letošním 46. ročníku Středoškolské odborné činnosti se skutečné vědecké práci věnovala pětice studentů Gymnázia Jiřího Wolkera. Soutěž je naučila suverénně se pohybovat v akademickém prostředí a vystupovat na patřičné odborné i společenské úrovni.

Na letošní krajské přehlídce naši školu reprezentovalo 5 studentů. Adam Fajkus zvítězil se svou prací Model odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy z Lega v oboru 09 Strojírenství, hutnictví a doprava, a postoupil tak na celostátní přehlídku v Pardubicích, kde obsadil úctyhodné 6. místo ze 13 prací v tomto oboru. Tým Anna Pečenková a David Brychta vybojoval v ostré konkurenci soupeřů oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 2. místo s postupem do celostátního kola se souborem učebních pomůcek Objev mech, se kterým obsadil krásné 8. místo na celostátní přehlídce z celkových 16 prací ve svém oboru. V oboru 04 Biologie, geografie a geologie se na 4. příčce umístila Tereza Michaela Žáčková s prací Zkamenělá minulost aneb chemická analýza jantaru, jejíž výsledky budou předány Přírodovědnému muzeu ve Vídni.  Také obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času mělo GJW zastoupený prací Adriany Snášelové s názvem Výuka nadaných žáků, která byla ohodnocena 6. místem a věnuje se tématu žáků s mimořádným nadáním jednak z perspektivy samotného žáka, ale také jeho pedagoga.

Přehlídky SOČ představují pro studenty každoročně příležitost naučit se systematicky pracovat, samostatně prezentovat výsledky svého výzkumu, čerpat zkušenosti od řady odborníků i osvojit si základy vědecké práce. Dovednosti nabyté prostřednictvím SOČ jsou jednoznačnou výhodou uchazečů o vysokoškolské studium a zároveň neocenitelnou průpravou pro další odborné působení absolventů středních škol.

Našim sočkařům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů v osobním i profesním životě.

Mgr. Petra Přibylová, školní koordinátor SOČ

  

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/stredoskolska-odborna-cinnost-ve-skolnim-roce-2023
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému