Výsledek krajského kola SOČ, 2024

Letošní sočkaři dosáhli následujícího umístění:

Adam Fajkus s modelem lanovky z Lega obor Strojírenství, hutnictví a doprava 1. místo s postupem do celostátního kola

team Anna Pečenková a David Brychta didaktické pomůcky Objev mech v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 2. místo s postupem do celostátního kola

Tereza Žáčková se zapojila do projektu Badatel, jehož výsledkem je práce Zkamenělá minulost aneb chemická analýza jantaru obor Vědy o Zemi, geografie a geologie 4. místo

a Adriana Snášelová v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času obsadila s prací Výuka nadaných žáků 6. místo.

Petra Přibylová, školní garant SOČ

  

       

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/vysledek-krajskeho-kola-soc-2024
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému