Odborná práce v 6. a 7. /2. a 3. ročníku

Změna pro studenty současných septim a 3. ročníků:

Vedení GJW rozhodlo ve věci Odborné práce následovně: vzhledem k nepříznivým podmínkám pro vypracování Odborné práce v souladu se stanovenými požadavky bude odevzdání práce pouze dobrovolné.

Neboli Odbornou práci má student možnost odevzdat a být hodnocen známkou C(10) za průběžnou činnost v prvním pololetí letošního školního roku. Hodnocen známkou C(10) ve druhém pololetí letošního školního roku může být student tehdy, jestliže předloží hotovou práci podle požadavků v písemné podobě a také ji obhájí ústně = vystoupí s ústní prezentací, jak stanovují kritéria.

Pro současné třídy septima A, septima B a 3.A se tímto ruší povinnost práci odevzdat písemně a pak ji obhájit ústně. Odevzdání Odborné práce písemně a její následná ústní obhajoba jsou dobrovolné.

 V Prostějově 10. 11. 2020

Mgr. Petra Přibylová, školní garant Odborné práce

Změna pro současné sexty a 2. ročník

Zpracování odborné práce bude vzhledem k nepříznivým podmínkám pouze dobrovolné, nikoli povinné. V případě zájmu o účast v SOČ se obracejte na školního garanta Mgr. Petru Přibylovou na emailu p.pribylova(zavináč)gjwprostejov.cz.

Manuál pro tvorbu odborné práce

Povinnou odbornou práci nezpracovávají studenti talentového sportovního oboru. 

Studenti oborů English for the Future a všeobecného gymnázia si samostatně zvolí oblast svého zájmu a následně se nakontaktují na vyučujícího, který jim pomůže vymezit nosné téma. Učitel/vedoucí práce studenta dále povede a také mu doporučí externího odborného konzultanta. Je možné využít studentských stáží Akademie věd ČR v rámci projektu Otevřená věda

Studenti si budou téma práce zadávat v únoru 2. ročníku, ve 2. pololetí 2. ročníku budou hodnoceni desetibodovou známkou za průběžnou činnost, ve 3. ročníku odevzdají před začátkem vánočních prázdnin práci v písemné podobě, v lednu budou práce zhodnoceny, v únoru si studenti vytvoří prezentaci podle předepsaných požadavků a v březnu proběhnou ústní obhajoby všech odborných prací před komisí. 

Práce, které nebudou splňovat předepsané formální požadavky, budou hodnoceny N a vráceny k přepracování. 

Podmínkou pro postup do 4. ročníku studia je odevzdání práce v písemné podobě podle požadavků formálně v pořádku (tedy i bez pravopisných chyb) a také vytvoření prezentace a ústní obhajoba práce před komisí opět v souladu s předepsanými požadavky. 

Odborné práce budou psát studenti výhradně česky. 

Soupis zadaných témat a příslušných vedoucích prací odevzdají třídy prostřednictvím třídních učitelů školnímu koordinátorovi odborných prací k poslednímu únorovému dni 2. ročníku studia.

Kontakt

Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3
796 01 Prostějov
E-mail: gjw@gjwprostejov.cz
Facebook: facebook.com/gjwprostejov
IČ: 479 22 06
REDIZO: 600 015 157
ID datové schránky: mzugyxh

Předmětové weby

Rychlé odkazy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/odborna-prace-v-6-a-7-2-a-3-rocniku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému