Organizace výuky od 12. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:  
- výuka na nižším gymnáziu pokračuje prezenčně beze změn
- u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní       přítomnost žáků a studentů ve školách.

Souhrn opatření