Organizace výuky od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 7. 12. 2020 bude pokračovat prezenční výuka žáků maturitních ročníků všech oborů vzdělání podle stálých rozvrhů (jen se změnou učeben).

V týdnu od 7. 12. 2020 bude probíhat prezenční výuka tercií a kvart a rotační prezenční výuka vyššího gymnázia všech oborů vzdělání (kromě maturantů).

V zájmu dodržení protiepidemických opatření bude prezenční výuka probíhat ve všech předmětech pouze v jediné učebně. Stěhování tříd bude výjimečné.

Primy, sekundy, kvinty a celý třetí ročník mají distanční výuku.  

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.