Povinně volitelné předměty pro školní rok 2023/24

Doporučení k volbě volitelných předmětů a seminářů

dvouleté (3. a 4. ročník, septima a oktáva)

Seminář a cvičení z ekologie a aplikované biologie
Anglický seminář
Seminář a cvičení z biologie
Seminář z českého jazyka a literatury
American Studies
Cambridge Advanced
Seminář z francouzského jazyka: Příprava k maturitě, k certifikátu a pro praxi
Fyzikální seminář
Seminář a cvičení z chemie
Matematicko-fyzikální seminář
Matematický seminář
Seminář z německého jazyka: Příprava k maturitě, k certifikátu a pro praxi
Seminář z ruského jazyka: Příprava k maturitě, k certifikátu a pro praxi
Seminář ze španělského jazyka: Příprava k maturitě, k certifikátu a pro praxi
Ekonomicko-podnikatelský seminář
Společenskovědní seminář
Seminář informatiky
Seminář výtvarné tvorby
Zeměpisný seminář
Dějiny kultury
Seminář osobnostního rozvoje a wellbeingu
Seminář a praktická cvičení z teorie sportovní přípravy

jednoleté (4. ročník, oktáva)

Anglický seminář
Seminář a praktické cvičení z biologie
Cambridge Advanced
Seminář z českého jazyka
Dějepisný seminář
Seminář finanční gramotnosti
Seminář z francouzského jazyka: Příprava k maturitě, k certifikátu a pro praxi
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář z německého jazyka: Příprava k maturitě, k certifikátu a pro praxi
Psychologie
Seminář z ruského jazyka:
 Příprava k maturitě, k certifikátu a pro praxi
Seminář ze španělského jazyka: Příprava k maturitě, k certifikátu a pro praxi
Seminář a cvičení z fyziky
Společenskovědní seminář
Zeměpisný seminář

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/povinne-volitelne-predmety-pro-skolni-rok-2023-24
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému