Program dnů otevřených dveří

Dny otevřených dveří

18. a 19. 10. 2019 

Škola je pro veřejnost otevřena v pátek 18. 9. od 13.00 do 17 hod., v sobotu od 9.00 do 13.00 hod. 

Jednotlivé předmětové komise si připravily zajímavý program vycházející z dlouhé tradice školy. Můžete se například seznámit s vývojem měření teploty (fyzika), srovnat staré a nové učební pomůcky, ochutnat tradiční jídla zemí, jejichž jazyky se na GJW vyučují. 

V nově zrekonstruované aule vystoupí s kulturním pásmem pěvecký sbor při GJW Múzy:

pátek – 13.30, 14.30, 16.00 hod.

sobota – 10.00 hod. 

V učebně výtvarné výchovy v 1. patře budovy A se pro Vás otvírá tvořivá dílna (malba na sklo, sádrové odlitky, práce s přírodními materiály, dýňování – výroba svítidel). 

V počítačové učebně B31 se seznámíte s fungováním 3D tiskárny. V učebně hudební výchovy B34 si můžete zahrát na různé hudební nástroje a v učebnách biologie B23 a B25 můžete zase „oprášit“ své znalosti z botaniky, zoologie či anatomie. 

To je jen malá ochutnávka bohatého programu, který pro Vás na Dny otevřených dveří chystáme. 

Přijďte mezi nás! 

Těšíme se na setkání s Vámi.