Říjen 2019 v bodech

● Během října absolvovali studenti maturitních tříd kulturně-historické exkurze do Prahy.

●  Ve čtvrtek 10. 10. proběhlo jednání školské rady.

●  V termínu 14. – 19. 10. navštívili naše gymnázium 2 pedagogové a 4 žáci z partnerské školy v ruské Kostromě.

●  V pátek 18. 10. se v aule školy uskutečnila imatrikulace – slavnostní přijetí žáků nových ročníků.

●  Ve dnech 18. a 19. 10. byly na naší škole v rámci oslav 120. výročí založení gymnázia dny otevřených dveří.

●  V sobotu 19. 10. byl v Městském divadle v Prostějově pořádán u příležitosti oslav založení školy slavnostní večer.

●  V říjnu bylo vyhlášeno přijímací řízení pro talentový obor Gymnázium se sportovní přípravou. Termín podání přihlášek je stanoven na 30. listopad.