Sočka z GJW zavítá na celostátní přehlídku SOČ v Plzni

V pátek 12. 5. hostilo přívětivé prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci soutěžní klání středoškoláků na vědeckém poli. Krajská přehlídka 45. ročníku SOČ tak již zná své vítěze. V různých odborných oblastech zde naši školu zaníceně reprezentovali 4 studenti. 

V oboru číslo 6 Zdravotnictví prezentovala Magdalena Marková (3.A) svou práci na téma vhodné antikoncepce pro dívky ve věku 15-20 let. Protože si Magda za cíl své práce stanovila  lepší informovanost dívek z relevantních zdrojů, vyhotovila edukační leták zpřehledňující dostupné formy antikoncepce. Dokladem vhodně zvoleného tématu byla odezva publika, které se zapojilo do bohaté diskuse. Výsledkem Magdina vynaloženého úsilí je krásné 6.-8. místo. 

Stříbrné medaile a doporučení na možný postup do celostátního kola z tzv. licitace udělila porota dvěma našim soutěžícím. Martina Trnečková (3.A) představila práci s názvem Aktuální obraz mezigeneračního předávání nářečí v okolí Prostějova v oboru číslo 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Martinina zjištění i navázání spolupráce s folklórním souborem nejen zaujaly porotu, ale také přispívají k udržení nářečí a s ním spjatých tradic v našem regionu. 

Držitelem druhé stříbrné medaile pro GJW se stal Martin Komárek (O7.A) s prací Vizuální programovací jazyk FESScript, obor číslo 18 Informatika. Martina oslovily výzvy současného vzdělávání v oblasti programování, a tak samostatně vytvořil svůj programovací jazyk, který je pro uživatele výrazně přátelský. 

Zlatou medaili obdržel, a účast v celostátním kole si tudíž zajistil Vojtěch Bebčák (3.A) za práci v oboru číslo 16 Historie s titulem První světová válka a pobyt na ruském území z pohledu legionáře Jana Ivičiče. Vojta podrobil důkladné analýze dochovaný deník legionáře a následně porovnal Ivičičův osobní pohled na události z historie s fakty, která uvádí odborná literatura. Vojta svým bádáním nesporně obohatil naše současné povědomí o osudech legionářů a vedle toho jako autor práce vybízí k patřičné hrdosti na odkaz našich předků. 

Všichni jmenovaní studenti GJW prokázali jednak své schopnosti samostatně vědecky pracovat, také své dovednosti předat vlastní výsledky veřejnosti a navíc doložili svůj solidní přehled ve zkoumané oblasti. Nezbývá než jim k úctyhodným výkonům blahopřát a popřát jim mnoho dalších úspěchů v budoucím studiu. 

Petra Přibylová, školní garant SOČ 

  

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/stredodb-na-celostatni-prehlidku
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému