Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení:

8leté

4leté všeobecné

4-leté se sportovní přípravou

výsledky talentové zkoušky - 4leté studium - Gymnázium se sportovní přípravou