Hlavní stránka > Projekty

Projekty realizované na Gymnáziu Jiřího Wolkera

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (2014 - 2020)


Podpora pedagogické práce

  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000534,   1. 9. 2017 - 30. 9. 2020     Tisková zpráva

Rozvoj pedagogických kompetencí Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004449,   1. 6. 2017 - 31. 5. 2019     Tisková zpráva

Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání (partneři)
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000532,   1. 3. 2017 - 31. 8. 2017    web

 

 


ERASMUS+ (2014 - 2020)


Digital Storytelling Through Timelapse Videos (Cz+Sp+SF)
2017-1-CZ01-KA219-035424,   1. 9. 2017 - 30. 6. 2019  

Společně anglicky
2015-1-CZ01-KA101-013512,   1. 6. 2015 - 31. 5. 2017  web projektu 

 

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 

Projekt Modernizace infrastruktury Gymnázia Jiřího Wolkera - modernizace učeben ve vazbě na přírodní vědy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002589, 2018        Tisková zpráva

 

 


OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (2007 - 2015) 


Jazykový SW pro GJW
  CZ.1.07/1.1.00/57.0.249,   1. 10.  - 31. 12. 2015   Tisková zpráva 

Cesty GJW do zahraničí
  CZ.1.07/1.1.00/56.3175,   1. 7. - 31. 12. 2015   Tisková zpráva

Digitálně a interaktivně (partneři)
   CZ.1.07/1.3.00/51.0030,   1. 9. 2014 – 31. 7. 2015    Tisková zpráva I,  II,  III,  IV,  Banner

Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji (partneři)
  CZ.1.07/1.1.26/03.0028,    1. 4. - 31. 12. 2014

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (partneři)
   CZ.1.07/1.1.00/44.0009,   1. 9. 2013 – 31. 7. 2015

Podpora vzdělávání fyziky a astronomie
   CZ.1.07/1.1.26/02.0094,   1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Podpora jazyků, podpora budoucnosti
   CZ.1.07/1.5.00/34.0709,   1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
   Digitální učební materiály (DUM) vzniklé v rámci tohoto projektu jsou volně dostupné z
   https://drive.google.com/open?id=0Bzrm6IVy7w8HOEVyaUYwVUljYk0
 

Přírodní vědy hrou
   CZ.1.07/1.1.26/01.0046,   1. 3. 2012 – 28. 2. 2014

Podpora vzdělávání sportovních talentů
   CZ.1.07/1.2.27/01.0023,   1. 3. 2012 – 31. 12. 2013

Učme fyziku jinak!
   CZ.1.07/1.3.13/02.0006,   1. 3. 2010 – 29. 2. 2012

Nové formy výuky s podporou ICT
   CZ.1.07/1.1.04/02.0073,   1. 2. 2010 – 30. 6. 2012

Pohyb pro všechny
   CZ.1.07/1.3.13/01.0060,   9. 2. 2009 – 31. 1. 2011

Student na prahu 21. století
   CZ.1.07/1.1.04/01.0145,   9. 2. 2009 – 31. 10. 2010

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (2004 - 2006) 


E-learningem k vyšší prosperitě
   CZ.04.1.03/3.3.12.2/0033,   1. 10. 2006 – 30. 6. 2008

Učitel na prahu 21. století
   CZ.04.1.03/3.1.15.2/0023,   3. 11. 2006 – 30. 6. 2008

 

 

Aktuální informace

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo červnové číslo školního časopisu.

Výdej obědů na GJW bude od úterý do pátku od 11.30 hod. do 13.00 hod.


Organizace výuky během posledního červnového týdne:
- v pondělí a úterý 25. - 26. 6. je zkrácená výuka (klasifikační pedagogická rada)
- ve středu a čtvrtek 27. - 28. 6. jsou sportovní dny (org. Radka Svobodová)
- v pátek 29. 6. budou předána vysvědčení

V záložce VÝUKA/Volitelné předměty/Povinně volitelné byla zveřejněna nabídka volitelných předmětů na školní rok 2018/19.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.gjwprostejov.cz/
http://www.gjwprostejov.cz/projekty-realizovane-na-gymnaziu-jiriho-wolkera
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému