Seřadit podle:  Data vytvoření
Na sekretariátu lze zakoupit almanach školy ke 120. výročí založení GJW. Cena je 270 Kč.

V záložce UCHAZEČI/Výsledky přijímacího řízení byly umístěny výsledky talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

V záložce UCHAZEČI/Přijímací řízení na rok 2020/21 byla zveřejněna kritéria pro přijetí a informace k přípravným seminářům pro 8leté studium, 4leté všeobecné studium a obor Gymnázium se sportovní přípravou.

Do sekce Wolkroviny bylo vloženo v pořadí již 50. číslo školního časopisu.

V záložce VÝUKA/Volitelné předměty/Povinně volitelné byla aktualizována nabídka volitelných předmětů na rok 2020/21.

Vážení a milí studenti, vzhledem k stále trvajícím opatřením ohledně školní docházky nabízím distanční psychologickou pomoc. V případě potřeby mě kontaktujte mailem na této adrese: kristina.kousalova@seznam.cz, kde se domluvíme na konkrétním čase telefonické konzultace. S pozdravem Vaše školní psycholožka PhDr. Mgr. Kristina Kalabisová

Nové termíny Národních srovnávacích zkoušek:
30. 5. – mimořádný termín, který proběhne formou on-line testování
13. 6. – NSZ IV.
27. 6. – NSZ V.
11. 7. – NSZ VI.

Organizace konzultací pro žáky maturitních ročníků od 11. 5. 2020 - v záložce VÝUKA/Maturitní zkouška

Posun harmonogramu odborné práce - podrobnosti v záložce VÝUKA/Odborná práce

Dnes byly zákonným zástupcům uchazečů zaslány poštou doporučeně pozvánky k přijímacím zkouškám. Na webových stránkách školy byly aktualizovány informace o přijímacích zkouškách.

Informace k organizaci maturit byly přidány do sekce VÝUKA/Maturitní zkouška

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky z anglického jazyka jsou stanoveny na 16. 6. a 17. 6. 2020 na 9 hod.

V záložce UCHAZEČI/Výsledky přijímacího řízení jsou umístěny výsledky pro čtyřleté obory.

V záložce UCHAZEČI/Výsledky přijímacího řízení jsou umístěny výsledky pro osmiletý obor.

Do záložky Wolkroviny bylo vloženo tentokrát netradičně čtyřčíslo školního časopisu za březen - červen 2020. Přejeme příjemné předprázdninové čtení.

Do Fotogalerie byly přidány fotky ze slavnostního předání maturitních vysvědčení.

Všichni žáci se budou stravovat v budově GJW a budou si z hygienických důvodů nosit vlastní příbory. časový harmonogram jednotlivých tříd